Sveriges statsskick | Powerpoint-presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Samhällskunskap C
  • A
  • 11
  • 808
  • PDF

Sveriges statsskick | Powerpoint-presentation

Powerpoint-diabilder till en presentation om Sveriges statsskick. Fokus ligger på monarki, folkstyre, demokrati, grundlagar, riksdag, regering, landsting, kommun och allmänna val.

Notera att presentationen endast innehåller de diabilder som använts, och inte något manuskript. Notera även att källor saknas.

Innehåll

HUR STYRS SVERIGE? SVERIGES STATSSKICK
- Kungadömet Sverige
- Folkstyret Sverige
- Demokratin Sverige
- Grundlagarna
- Riksdagen
- Regeringen
- Landsting
- Kommun
- Allmänna val

Utdrag

DEMOKRATIN SVERIGE
- Vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i den svenska demokratin specificeras i de svenska lagarna – kallade Svensk författningssamling (SFS).

-  Svenska medborgare, människor som vistas i Sverige, företag och organisationer inom Sverige samt svenska myndigheter är skyldiga att följa de lagar som finns i SFS.

---

§§ De svenska grundlagarna är fyra till antalet och utgör, som tidigare nämnt, grunden till alla andra svenska lagar.
§§ Regeringsformen beskriver hur Sverige ska styras, till exempel genom att förklara vilket ansvar och befogenheter riksdag, regering, statschef m.fl. har.
§§ Successionsordningen beskriver vem som har rätt att bli statschef i Sverige.
§§ Tryckfrihetsförordningen ger svenska medborgare rätt att till exempel ge ut böcker, utan att dessa censureras på förhand. Ansvarig utgivare kan dock i efterhand ställas inför domstol om det utgivna strider mot svensk lag... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges statsskick | Powerpoint-presentation

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-01-29
    För lite information