Sveriges och USA:s politik | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 7
  • 3480
  • PDF

Sveriges och USA:s politik | Jämförelse

En jämförelse av Sveriges och USA:s politik. Här presenteras grundläggande fakta om Sveriges och USA:s politiska system, följt av en diskussion där de jämförs med varandra.

Lärarens kommentar

Bra grundläggande information om de båda ländernas politiska system. Diskussionen är nyanserad och välgrundad, den sista delen av diskussion är den bästa då du diskuterar hur de olika politiska systemen påverkar samhället.

Elevens kommentar

Vissa saker går att nyansera betydligt mycket mer, man kan även ta bort det som man inte känner är tillräckligt bra eller något om inte passar in i det sammanhanget man vill få fram

Innehåll

- Sveriges politiska system
- USA:s politiska system
- Likheter och skillnader mellan USA och Sveriges politiska system
- Källor (löpande)

Utdrag

USA:s statsskick kallas för presidentiell republik. Presidentiell innebär att folket väljer presidenten. Medan republik betyder att statschefen inte är någon kung eller drottning.
En väldigt självklar likhet är att både USA och Sverige har demokrati. Det finns även fördelar och nackdelar med att ha demokrati. Nackdelen är att beslut tar långt tid för det måste genomgå många processer innan förslaget kan gå igenom. För man kan inte alltid använda sig av direktdemokrati. Direktdemokrati betyder att alla får vara med och rösta i varje fråga. Oftast baseras det på för och emot frågor. Direktdemokrati är lättare att... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges och USA:s politik | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2022-04-22
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2