Sveriges väg ur lågkonjunkturen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 3
  • 583
  • PDF

Sveriges väg ur lågkonjunkturen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i form av ett brev från en fiktiv organisation kallad "Samhällsekonomins vänner", som handlar om hur Sveriges finansminister ska gå tillväga för att ta landet ur en lågkonjunktur.

Lärarens kommentar

Betyg neddraget pga. "viss osäkerhet gällande vissa begrepp" och något kort.

Utdrag

Sverige är ett relativt litet land och ekonomiskt beroende av omvärlden då landets ekonomi vilar på utrikesinvesteringar samt handel1.
En lågkonjunktur utlöses lätt, och i och med de olika faktorerna är beroende av varandra i en välfungerande ekonomi raseras allt likt en dominoeffekt när en viktig faktor felas.
Oansvariga beslut som plötsligt ökade priser eller allt för höga låneräntor resulterar i minskad efterfrågan på marknaden, vilket direkt leder till minskad produktion.
På grund av den plötsliga inskränkningen i produktion tvingas cheferna säga upp personal vilket leder till nationell arbetslöshet, och i sin tur till en lågkonjunktur.2
Hur kan detta åtgärdas?

I en ambivalent ekonomisk situation är det finansministerns uppgift att påverka och ta sitt ansvar över... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges väg ur lågkonjunkturen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.