Sveriges väg till välstånd - rösträtt och demokrati | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • Inget betyg givet
 • 9
 • 1829
 • PDF

Sveriges väg till välstånd - rösträtt och demokrati | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som avser att redogöra för Sveriges väg till välstånd, med fokus på demokratins och rösträttens utveckling i Sverige. Eleven lyfter fram en rad olika historiska händelser som relaterar till ämnet och diskuterar hur dessa har påverkat det svenska samhället. Följande frågeställning diskuteras i arbetet:

- Hur har rösträtten i Sverige förändrats från 1860-talet till idag?

Innehåll

Sveriges väg till välstånd

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och frågeställning
1.2.1 Avgränsningar
1.3 Material och metod
2. Resultat
2.1 Kampen för rösträtt
2.2 Rösträtten växer
2.3 Rösträtten införs
2.4 Dagens rösträtt
3. Diskussion
- Källhänvisning

Utdrag

När de allra flesta män gav sig ut i krig för att strida, var fabriker och företag mållösa. Eftersom Sverige stod för mycket av export handeln behövdes arbetskraften, speciellt under det första världskriget. Lösningen på detta problemet blev att kvinnorna fick ta männens plats och arbeta. Detta var en stor framgång för den kvinnliga rösträtten. Gränsen mellan vad som var manligt och kvinnligt var inte längre lika skarp. Men kampen, som pågått sedan 1800-talets slut, för kvinnors rätt att påverka och... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges väg till välstånd - rösträtt och demokrati | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra superbra text lätt att förstå, Bra struktur på rapporten