Sweden's Last Chinchilla Farm Closed | News article

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Engelska 6
 • A
 • 1
 • 267
 • PDF

Artikel: Sweden's Last Chinchilla Farm Closed | News article

En fiktiv nyhetsartikel (news article) på engelska om stängningen av Sveriges sista chinchillafarm (Swedens last chinchilla farm). Fokus ligger på varför chinchillafarmen stängdes, och i vilken miljö chinchillorna levde.

Utdrag

Sweden's last chinchilla farm has closed after years of struggle by the Swedish Animal Rights Alliance. The remaining 243 chinchillas have been taken into custody by the Swedish police.

In June of last year the country administrative board of Sweden undertook an unannounced inspection of Sweden's last chinchilla farm in Enköping. The inspection was made because of the new legislation regarding the keeping of chinchillas for their fur. The country administrative board decided to close the farm because of several serious deficiencies in animal husbandry.

The owner of the chinchilla farm appealed, but two weeks ago the appeal was dismissed and the country administrative board could immediately close down the chinchilla farm... Köp tillgång för att läsa mer

Sweden's Last Chinchilla Farm Closed | News article

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet, mycket information!
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  superiiuehduehduehdedede