SWOT-analys av Norge

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 7
  • 297
  • PDF

SWOT-analys av Norge

Det här är en makroekonomisk SWOT-analys av landet Norge. Här finns en genomgång om vad som påverkar Norges ekonomi, samt en utförlig och motiverad SWOT-analys.

Innehåll

- Inledning
- Beskrivning
- Analys
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Inledning

Den norska ekonomin är en blandekonomi med en stor statlig sektor, och ett omfattande socialt skyddsnät. Landet är rikt på naturresurser, som olja, vattenkraft, fisk, skog och mineraler. Regeringen styr viktiga områden, t ex oljesektorn, genom omfattande reglering och statligt majoritetsägda företag. Norge är starkt beroende av oljesektorn, som står för den största delen av landets exportintäkter och cirka en tredjedel av statens inkomster. Norge är världens tredje största naturgasexportör och sjunde största oljeexportör. Norge har högst GNI per capita i världen, ett mått som ersatt BNP per capita.

Norge valde att stanna utanför EU efter en folkomröstning i november 1994 men är med i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som är ett frihandelsavatal för länder i EU samt Island, Lichtenstein och Norge. Under EES avtalet betalar Norge pengar till EU vilket man också gör genom olika bilaterala avtal med EU. Det finns också flera andra områden som Norge samarbetar med EU som lagstiftning och Schengenavtalet.

I December 1992 Blev Norge tvungen att släppa den fasta växelkursen och sedan dess har man haft en rörlig växelkurs. Från 1988 började man ta mer hänsyn till inflationen än växelkursen vilket formaliserades i mars 2001 med ett inflationsmål.

Den norska oljefonden som den kallas populärt men egentligen heter... Köp tillgång för att läsa mer

SWOT-analys av Norge

[0]
Inga användarrecensioner än.