Sydkorea | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • B
  • 6
  • 1730
  • PDF

Sydkorea | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om landet Sydkorea. Frågorna behandlar bland annat landets relation till FN, landets generella situation och landets utrikespolitik.

Lärarens kommentar

Mycket välskriven och relevant.

Innehåll

Landbeskrivning Sydkorea

1. Vad kännetecknar landet?
2. Vilken relation har landet/har landet haft till FN eller annan internationell organisation?
3. Befinner sig landet i en speciell situation och hur påverkar det landets ställningstagande i ämnet?
4. Hur har nutidshistorien/dagspolitiken präglat landets utrikespolitik?
5. Vilka problem har landet kring problemet med ämnet?
6. Vilken grad av engagemang har landet visat i ämnet?
Källförteckning

Utdrag

De flesta i Sydkorea är kristna men det finns även​b​uddhism,​k​onfucianism,​s​chamanism​och daoism.​M​ajoriteten av befolkningen i städerna och de flesta av de unga satsar mycket på att få en bra utbildning. Nio år i grundskolan är obligatoriskt och kostnadsfritt. Utbildningen efter det måste man själv stå för ekonomiskt men många pluggar ändå ofta vidare på gymnasiet och universitet.​E​leverna brukar vara bättre i matematik och naturvetenskap än... Köp tillgång för att läsa mer

Sydkorea | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.