Syfte, Frågeställning, Avgränsning | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 5
 • 798
 • PDF

Rapport: Syfte, Frågeställning, Avgränsning | Exempel | Gymnasiearbete

SYFTE, FRÅGESTÄLLNING och AVGRÄNSNING: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

Alla exempel på syfte, frågeställning och avgränsning som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på syfte, frågeställning och avgränsning för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar syfte, frågeställning och avgränsning, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING - ”De okontaktade”

Exempel på syfte och frågeställning för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Syftet och frågeställningen kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: SYFTE OCH AVGRÄNSNING - ”Finansiella instrument”

Exempel på syfte och avgränsning för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet.

Syftet och avgränsningen kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET:
SYFTE, PROBLEMFORMULERING och BEGRÄNSNING - ”Svensk språklag”

Exempel på syfte, problemformulering och begränsning för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Syfte, problemformulering och begränsning kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET:
SYFTE, PROBLEMFORMULERING och BEGRÄNSNING - ”En hjälpande hand”

Exempel på syfte och problemformulering för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Syftet och problemformuleringen kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

De okontaktade - Exempel på syfte och frågeställning
Finansiella instrument | Syfte och Avgränsning | Exempel | Gymnasiearbete
Svensk språklag | Syfte, Problemformulering och Begränsning | Exempel | Gymnasiearbete
En hjälpande hand | Syfte och Problemformulering | Exempel | Gymnasiearbete

Utdrag

De okontaktade
Syfte och Frågeställning

Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att få en större förståelse för hur okontaktade stammar lever självförsörjande i naturen och hur vårt tekniskt utvecklade samhälle påverkar dem. Jag vet att många av stammarna har ytterst lite kontakt med omvärlden och att de i största drag oftast lider av det. Förtryck mot minoriterer har föregått ända sedan början av vår exsistens och det är antagligen oundvikligt men det är det största problemet som finns att arbeta med kring i just det här ämnet. Därför har jag studerat hur man kan skydda de okontaktade från både en för snabb övergång in i den ”nya världen” som kan leda till att de inte kan... Köp tillgång för att läsa mer

Syfte, Frågeställning, Avgränsning | Exempel | Gymnasiearbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra hjälp om du inte har en aning om hur du ska skriva och/eller formulera dig!
 • 2017-02-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Ladda inte den. Duger inte ett skittttt