Symbolisk interaktionism - Rickard Flinga | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Sociologi
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 2369
  • PDF

Symbolisk interaktionism - Rickard Flinga | Analys

En analys av den svensk-amerikanske författaren och föreläsaren Rickard Flinga, som satt i ett amerikanskt fängelse i 20 år. Eleven redogör för Flingas liv, och analyserar sedan hans brottsbakgrund och handlingar utifrån den socialpsykologiska teorin om symbolisk interaktionism - där hela samhället ses som en summa av alla pågående interaktioner.

Innehåll

Analys av Rickard Flinga

- Bakgrund
- Inledning
- Syfte
- Presentation av symbolisk interaktion
- Diskussion och analys
- Kritisk granskning
- Källförteckning

Utdrag

Att se på oss själva utifrån andras perspektiv kallade Mead för rollövertagande. Rollövertagande menas med att vi ser oss själva utifrån det perspektiv som andra människor ser oss. Utifrån omgivningens respons och reaktioner som de har på en så bildar vi vår egen uppfattning om oss själva. Enligt Mead så har man alltså två olika synvinklar på sig själva, antingen subjekts- och objektperspektiv... Köp tillgång för att läsa mer

Symbolisk interaktionism - Rickard Flinga | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.