Synd och förlåtelse i de abrahamitiska religionerna | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • C
 • 3
 • 882
 • PDF

Synd och förlåtelse i de abrahamitiska religionerna | Inlämningsuppgift

En enklare inlämningsuppgift, som utreder de abrahamitiska religionernas syn på synd och förlåtelse. Eleven redogör kort för vardera religions syn på ämnet samt vad som utmärker dem, och jämför sedan religionerna och deras synsätt.

Innehåll

Hur skiljer sig synen på synd och förlåtelse i de abrahamitiska religionerna

- Inledning
- Islam
- Judendomen
- Kristendomen
- Resultat
- Tankar/åsikter
- Källor

Utdrag

Förlåtelsen har flera dimensioner i kristendomen, synen på synd som en Makt ger en förlåtelse i form av frigöring. Synen på synd som skiljande till guds gemenskap ger förlåtelse i form av försoning. Kristna behöver frälsning från sina synder, detta får man genom att leva sitt liv efter guds vilja och erkänna... Köp tillgång för att läsa mer

Synd och förlåtelse i de abrahamitiska religionerna | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Intressant skrivet, inte så ingående dock