Synen på homosexualitet i kristendomen och islam | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 944
 • PDF

Synen på homosexualitet i kristendomen och islam | Utredande text

En utredande text om synen på homosexualitet inom kristendomen och islam. Eleven diskuterar respektive religions syn på homosexuella genom att lyfta fram olika relevanta källor, och redogör avslutningsvis för sina tankar om hur hen uppfattar religionernas synsätt.

Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

- Synen på homosexualitet i kristendomen och islam
- Källor

Utdrag

Enligt liberala är homosexualitet innebär kärlek. I texten "Homosexualitet och islam-går det ihop?" Berättar Muhsin Hendricks att begreppet om homosexualitet fanns inte i Koranen, och inte existerade på 600-talet. Muslimer med liberal syn ifrågasätta perspektiv av "homeseuella är synda". Enligt Islamiska budskap ska folk behandla andra som behandla sig själv, vilket betyder att alla har samma rättighet. Homosexuella borde... Köp tillgång för att läsa mer

Synen på homosexualitet i kristendomen och islam | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej, hade dock varit bättre med källhänvisningar i löpande text.