Synen på läkarvetenskap | Doktor Glas | Sociohistorisk undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1438
  • PDF

Analys: Synen på läkarvetenskap | Doktor Glas | Sociohistorisk undersökning

En sociohistorisk undersökning av synen på läkarvetenskapen och förtroendet för läkare som yrkesgrupp vid sekelskiftet, med utgångspunkt i Hjalmar Söderbergs roman "Doktor Glas".

Innehåll

Sociohistorisk litteraturanalys av boken Doktor Glas, skriven av Hjalmar Söderberg

- Inledning
- Frågeställning
- Resultat
- Sociohistoriskt perspektiv
- Sociohistoriskt perspektiv i relation till Doktor Glas
- Berättarperspektivet
- Karaktärsperspektivet
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Under 1800-talet skedde många folkhälsoreformer, vilka enligt Andreas Vilhelmssons artikel Folkhälsoarbetets historia i socialmedicinsk belysning som publicerades i Socialmedicinsk tidskrift år 2012, hämtad 2015-03-08, hade ursprung i ett ökat intresse och en större kännedom kring hälsans relation till omgivnings- och samhällsfaktorer. Vilhelmssons artikel redogör för hur utvecklingen resulterade i att sjukvården fick ökat ansvar för befolkningen. Staten förpliktigades att bekämpa olika epidemier och folksjukdomar genom... Köp tillgång för att läsa mer

Synen på läkarvetenskap | Doktor Glas | Sociohistorisk undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.