Synen på ondska inom Judendom och Islam | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Religionskunskap 2
 • B
 • 3
 • 1459
 • PDF

Jämförelse: Synen på ondska inom Judendom och Islam | Analys

En jämförande analys som utreder synen på ondska inom judendom och islam med utgångspunkt i en rad olika källor i ämnet. Eleven tar upp likheter och skillnader mellan religionerna och drar slutsatser utifrån de olika perspektiven som lyfts fram.

Lärarens kommentar

Mycket bra och nyanserat skrivet.

Elevens kommentar

Skulle kunna förbättra uppsatsens struktur.

Innehåll

- Jämförelse mellan Judendom och Islam: ondska
- Källor

Utdrag

En viktig grundtanke hos majoriteten utav världens judar skriver Thor­Leif Strindberg under artikeln “Satan i judendomen” på allt om bibelns hemsida (2015­05­20) är den fria viljan. Den fria viljan är ett begrepp som är väldigt centralt för judars människorsyn. Människan har en fri vilja att göra antingen gott eller ont, man har fått ett moraliskt ansvar och förväntas leva upp till det. Inom judendomen personifierar man ondska precis som i islam som satan. Där man också ser på satan
som en av... Köp tillgång för att läsa mer

Synen på ondska inom Judendom och Islam | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa