Synen på HBTQ-personer i dagens samhälle | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Etnicitet och kulturmöten
  • A
  • 5
  • 1894
  • PDF

Synen på HBTQ-personer i dagens samhälle | Utredande text

En utredande text om hur synen på HBTQ-personer har utvecklats genom historien och hur den är idag. Eleven beskriver synen i Sverige, men eleven gör också en kartläggning av hur resten av världen ser på homosexualitet.

Lärarens kommentar

En väldigt bra uppsats, som innehåller en bra bakgrund, tydliga exempel och en bra resultat/slutsats.

Elevens kommentar

Jag kunde ha utvecklat min avslutning/slutsats mer för att förtydliga mina resonemang.

Innehåll

Bakgrund
Resultat
Slutsats
Källor
Källkritik

Utdrag

RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som har funnits sedan 1950 och har som mål att alla hbtq-personer ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra personer i samhället. På deras hemsida skriver de att HBTQ är ett 1 begrepp för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer. Där h:et och b:et innebär vilken sexuell läggning personen har, t:et handlar om hur personen uttrycker och definierar sitt kön och queer kan handla om könsidentitet och sexuell läggning, men kan också vara ett sätt att kritisera normerna i samhället.

I Sverige ansågs det olagligt att ha sexuella relationer mellan personer av samma kön fram till år 1944. Nils Santesson var den första som i svensk media uttalade sig om rätten att kunna älska den man ville, detta inträffade år 1907. Men när han uttalade sig och avslöjade sin älskare blev han dömd för straffarbete. En viktigt anledning till att det tog så lång tid innan det blev lagligt, även om flera politiker var positiva till lagen, så blev synen på homosexuella mer negativ under 30- och 40-talet eftersom andra världskriget pågick då.

Innan 1900-talet såg man inte människors sexualitet som deras identitet, till skillnad från vad många gör idag. Läkare och forskare i Europa och USA började att kategorisera människor med olika sexualitet som ”normala” eller ”onormala”, ”sjuka” eller ”friska” under mitten av 1800-talet och början av 1900-talet. Då kategoriserade heterosexuella in i en grupp som ansågs vara mer normal än andra, men var tvungna att leva och ha sex på ett visst sätt för att räkna som friska.

Efter att homosexualitet sågs som en sjukdom tyckte många att det var fel att bestraffa dess personer, medan andra trodde att homosexualiteten skulle spridas om man inte satte stopp för det och det skulle vara något farlig för samhället. Men efter många år av politiskt arbete och information från engagerade läkare och andra aktivister blev homosexualitet... Köp tillgång för att läsa mer

Synen på HBTQ-personer i dagens samhälle | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.