Syntes av Acetylsalicylsyra | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 9
 • 1905
 • PDF

Syntes av Acetylsalicylsyra | Labbrapport

En labbrapport som redogör för en syntetisering av acetylsalicylsyra. Här framställs acetylsalicylsyra av salicylsyra och ättiksyraanhydrid med hjälp av ett vattenbad och en magnetomrörare, samt med tunnskiktskromatografi. Rapporten innehåller en utförlig teoridel och illustrerande bilder.

Innehåll

Syntes av Acetylsalicylsyra

- Inledning
- Bakgrund och teori
- Materiel och metod
- Resultat
- Diskussion och utvärdering av resultat och metod
- Bilagor
- Referenser

Utdrag

Materiel och metod

Tillfälle 1
1 gram salicylsyra vägdes i en knäckform. Salicylsyran hälldes i en e-kolv. Till e-kolven tillsattes 3 ml ättiksyraanhydrid som mättes upp med en mätpipett. 5 droppar (0,25 ml) fosforsyra med koncentrationen 85 % tillsattes till e-kolven. Substanserna löstes med en magnetomrörare. Ett vattenbad tillreddes och hettades upp till 100° c. Ett urglas med en isbit lades över mynningen*. E-kolven hölls med hjälp av en provrörstång i vattenbadet under 10 minuter. 3 ml iskallt destillerat vatten tillsattes. Ytterligare 25 ml kallt destillerat vatten tillfördes efter att kristallbildning påbörjats. Lösningen ställdes i ett isbad under omrörning i fem minuter. Därefter sugfiltrerades produkten med hjälp av en büchnertratt, sugfiltreringen genomfördes flertalet gånger.
Kristallerna lades med filterpappret i en markerad bägare för lufttorkning.

Tillfälle 2

Tunnskiktskromatografi
*Vi kom fram till en hypotes om att en isbit och ett urglas som lock skulle förhindra att eventuella ångor skulle avges. Då kylan från isbiten skulle kondensera ångor. Det skulle kunna optimera utbytet.
På en tunnskiktsplatta drogs en blyertslinje
1 cm från nedre kanten och fyra kryss
ritades med jämna avstånd. I ett TLC-anpassat kärl hälldes ca 20 ml elueringsvätska, kärlet täcktes över med lock och ställdes i dragskåp. En liten mängd syntesprodukt (en spatelsudd) löstes med 0,75 ml elueringsvätska (etanol) i en 80 ml bägare. Proceduren genomfördes även med ren salicylsyra och ren acetylsalicylsyra (mortlad Aspirintablett). Ett kapillärrör doppades i vardera lösning och trycktes sedan mot ett krys var på tunnskiktspappret. 2 av punkterna användes till vår egen syntesprodukt. Med hjälp av pincett placerades tunnskiktspappret i elueringsvätskan ståendes med vinkling. Elueringsvätskan nådde ej punkterna där proverna fästs. Kärlet försluts med lock. Under väntan på att elueringsvätskan skall stiga genomfördes ett Fenoltest.

Fenoltest
På en testplatta placerades en spatel av acetylsalicylsyra, salicylsyra och av vår syntesprodukt. På var testsubstans droppades 3 droppar 0,2 molarig järn(III)klorid-lösning (FeCl3 [aq]). Denna process genomfördes två gånger. (se Bild 1.).
T
unnskiktskromatografi forts.
När elueringsvätskan med kapillärkraftens hjälp stigit till en önskad nivå togs den försiktig med pincett ur sin behållare. Därefter togs kromatografiprovet in under UV-lampa i mörkt rum för analys. Hela denna analysmetod genomfördes två gånger... Köp tillgång för att läsa mer

Syntes av Acetylsalicylsyra | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra men jag tror behöver skriva mer diskussion
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa