Syntes av etylacetat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • A
  • 4
  • 979
  • PDF

Syntes av etylacetat | Labbrapport

En labbrapport som redogör för framställningen av etylacetat, en ester av etanol. Framställningen av estern genomförs med hjälp av en reversibel jämviktsreaktion och sedan beräknas det procentuella utbytet i processen.

Innehåll

Labbrapport - Syntes av etylacetat

- Inledning
- Materiel och metod
- Resultat
- Analys och diskussion

Utdrag

Materiel och metod

Materiel:
Bägare
Urglas
Mätglas
E-kolvar
Vattenbad
Termometer
Glasstav
Separertratt
Filteranordning
Tratt
Kemikalier
Etanol
Koncentrerad ättiksyra
Koncentrerad svavelsyra
Na2CO3 (1mol/dm3)
Torkad vattenfri CaCl2

Metod:
Blanda etanol och koncentrerad ättiksyra i en bägare och häll försiktigt ned den koncentrerade svavelsyran under omrörning. Lägg på ett urglas och låt bägaren stå i ett 60° vattenbad i 5-10 minuter. Rör om då och då. Väg under tiden E-kolven. När blandningen nått 60° ta upp den ur vattenbadet och kyl bägaren. Tillsätt sedan kallt vatten och rör om. För över blandningen till en separertratt och låt den stå i några minuter. Tappa sedan ut det undre skiktet ur separertratten och häll ut det i vasken. Häll vad som finns kvar i separertratten i en bägare. Häll natriumkarbonatlösning i bägaren och rör om ordentligt. För över lösningen i separertratten och låt stå i några minuter. Tappa av det undre skiktet och häll ut i vasken. Det över skiktet, estern, tappar du över i E-kolven som du inte vägt. Tillsätt några skedar torkad vattenfri kalciumklorid och skaka om kraftigt. Filtrera sedan efter några minuter ner estern i den vägda E-kolven. Väg E-kolven med estern i och beräkna esterns massa... Köp tillgång för att läsa mer

Syntes av etylacetat | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.