Syntes av kopparsulfid | Labbrapport | Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • C
  • 2
  • 579
  • PDF

Syntes av kopparsulfid | Labbrapport | Kemi 1

En labbrapport som handlar om syntes av kopparsulfid. Syftet med den här laborationen är att analysera om kopparsulfid är en homogen blandning samt ta reda på dess reaktionsformel.

Innehåll

Inledning
Utförande
Materiel och kemikalier
Metod
Resultat
Mätdata och uträkningar
Diskussion

Utdrag

Materiel och kemikalier
- Skyddsglasögon och labbrationsrock för säkerhetens skull
- Svavel ock koppartråd, som formas till en spiral
- Degel med lock, trefot, porslingstriangel
- Gasolbrännare och tändare...

Frågeställningen som gavs i inledningen har besvarats. Jag tycker laborationen var rolig att utföra och relativ lätt. Det var klara instruktioner vilket gjorde att det var lätt att följa med och utföra den på ett korrekt sätt. Jag fick mätdata rätt och kunde lösa det matematisk. Vi fick fram ett väldigt bra resultat vid undersökningen, men det finns ändå felkällor som ska tas med. Det första är att man kan inte vara helt säker att all koppar han reagera med svavlet innan vi öppnade locket, om det finns kvar ren koppar blir det fel sedan... Köp tillgång för att läsa mer

Syntes av kopparsulfid | Labbrapport | Kemi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.