Syrabastitrering | HCl & NaOH | Labbrapport Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 1
 • B
 • 8
 • 2624
 • PDF

Syrabastitrering | HCl & NaOH | Labbrapport Kemi 1

En labbrapport i Kemi 1, som redogör för en syrabastitrering. Laborationen avser att bestämma saltsyras (HCl) koncentration, genom att titrera saltsyra med en basisk lösning av natriumhydroxid (NaOH).

Innehåll

Syrabastitrering

- Bakgrund
- Syfte
- Hypotes
- Materiel/metod
- Utförande
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Felkällor

Utdrag

Materiel:

E-kolv 100 cm3
2 pipetter med tillhörande peleusbollar
Byrett
Byrett hållare
Stativ
Magnetomrörare
Liten stavmagnet
Sprutflaska med avjonat vatten
En bit papper
BTB
Natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,100 mol/dm3
Saltsyra med okänd koncentration

Metod:

Påbörja titreringen genom att montera byrett hållaren på stativet. Placera magnetomröraren med E-kolven ”uppe på” bredvid stativet och lägg en bit papper under E-kolven för att skydda mot stänk.( se bild)Lägg försiktigt ner den lilla stavmagneten i E-kolven. Mät upp exakt 10 cm3 av saltsyran med hjälp av en pipett och spruta ner det i E-kolven.

Kontrollera att byretten är stängd innan du med hjälp av en pipett fyller byretten med NaOH- lösningen. Fyll på byretten med 35 ml eller mer av NaOH- lösningen (mängden kan varieras). Det viktiga är att notera hur mycket du väljer att fylla byretten med då detta är en siffra du ska använda i dina beräkningar senare. Anteckna din mängd av NaOH och fortsätt sedan laborationen med att montera byretten på stativet med hjälp av byrett hållaren.

Placera magnetomröraren i förhållande till byretten på stativet så att byrettens spets når ca 1 cm ner i kolvhalsen på E-kolven. Starta försiktigt magnetomröraren och se till att farten på stav-magneten är tillräcklig. Den ska blanda runt i saltsyran men det får inte heller stänka saltsyra upp på kolvens väggar. Skulle saltsyra stänkt upp måste du med hjälp av avjonat vatten från en sprutflaska spruta ner dessa droppar av saltsyra ner till kolvens ”botten” igen. Tillsätt sedan några droppar av indikatorn BTB ner i syralösningen. Droppa i tillräckligt med BTB, vätskan ska bli nästan påsk-gul.

Starta titreringen genom att försiktigt öppna byrett kranen och ställ in den så att natriumhydroxid lösningen sakta, en droppe i taget, droppar ner i E-kolven. Nu kommer den sura lösningen och den basiska lösningen att blandas. Var uppmärksam och håll hela tiden handen på byrett kranen. Tillsättningen av NaOH- lösningen ska nämligen omedelbart avbrytas när färgen på BTB:n slår om från gul till grön och ekvivalenspunkten nås.

Läs av volymen NaOH-lösningen på byretten och jämför med dina tidigare noteringar. Anteckna vilken volym av NaOH-lösningen som behövdes tillsättas till saltsyran för att nå ekvivalenspunkten. Fyll i Volymen (V) för Natriumhydroxid- lösningen.

Nu när du vet vilken volym av NaOH-lösningen som tillsattes kan du beräkna substansmängden hydroxidjoner som finns i den neutrala lösningen som bildats. Beräkna substansmängden. Fortsätt med att fylla i substansmängden för Saltsyran. Beräkna nu saltsyrans koncentration med hjälp av reaktionsformeln och din mätdata. Avsluta syrabastitreringen med att fylla i saltsyrans koncentration och plocka sedan undan material mm... Köp tillgång för att läsa mer

Syrabastitrering | HCl & NaOH | Labbrapport Kemi 1

[18]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt lång och babblig. Mer skriven för någon som inte kan ett smack om kemi.
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Denna laborationsrapport går ju inte av för hackor! Mycket välskriven!
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra! Hade allt som jag önska.
 • 2016-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra diskussion och välskriven