Syrabastitrering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • A
 • 6
 • 1566
 • PDF

Syrabastitrering | Labbrapport

En utförlig labbrapport om syrabastitrering vars syfte är bestämma halten ättiksyra (CH3COOH) i vinäger genom en titrering med natriumhydroxid (NaOH).

Innehåll

Syrabastitrering

- Inledning
- Litteraturstudie
- Utrustning och kemikalier (metod)
- Utförande (metod)
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Metod

Utrustning och kemikalier:

Till laborationen används 25 ml NaOH-lösninng med koncentrationen 0,75 mol/dm3 och 10 ml vinäger. Även en flaska med avjonat vatten behövs.
Material: stativ, byretthållare, byrett, byrett-tratt, bägare(100-250 cm3), vollpipett, peleusboll, magnetomrörare, stavmagnet, pH-mätare och hållare till pH-mätaren (även programmet LabQuest på dator).

Utförande:
pH-metern kalibreras enligt instruktioner på apparaten och inställningar ställdes in i LabQuest. Byretten gjordes i ordning och byretthållaren sattes fast på stativet. Byretten sköljdes med avjonat vatten och placerades lagom högt i byretthållaren, där spetsen nådde ca 1 cm ner i bägarens hals. Byrettkranen stängdes och en liten bägare placerades under byretten för att hälla ut det avjonade vattnet som byrettkranen sköljdes med. 25 ml NaOH-lösning hälldes med hjälp av en byrett-tratt. Vätskenivån justerades så att menisken kom vid 0,00cm3. Med hjälp av en vollpipett och peleusboll fylldes 10 ml vinäger i en bägare. Via Lab-quest, pH-mätaren, mättes pH-värdet och sparades efter varje ml/ halv ml med syftet att bilda en graf för att hitta ekvivalenspunkten. En stavmagnet lades i bägaren med vinäger som lades på en magnetomrörar + e. Lösningen späddes med avjonat vatten för att få en vätskeyta där pH-mätaren fick plats utan att slås i stavmagneten. Titrering skedde tills en komplett titreringskurva upp till pH 12 ficks med en ekvivalenspunkt. Halten ättika i vinäger beräknades utifrån ekvivalenspunkten i mol/dm3. I sista momentet beräknades antal gram ättiksyra som fanns i en flaska med 0,5 liter vinäger och % -halten (massa till volym) av ättiksyra i vinäger... Köp tillgång för att läsa mer

Syrabastitrering | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa