Syrabastitrering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • A
 • 6
 • 1566
 • PDF

Syrabastitrering | Labbrapport

En utförlig labbrapport om syrabastitrering vars syfte är bestämma halten ättiksyra (CH3COOH) i vinäger genom en titrering med natriumhydroxid (NaOH).

Vilket pH-värde har ekvivalenspunkten på titreringskurvan och hur stämmer egentligen pH-värdet ihop med koncentrationen av syra? Kommer denna titrering med en svag syra och stark bas vara annorlunda än titreringen som vi tidigare utfört med en stark syra och en stark bas?

Innehåll

Syrabastitrering

- Inledning
- Litteraturstudie
- Utrustning och kemikalier (metod)
- Utförande (metod)
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Metod

Utrustning och kemikalier:

Till laborationen används 25 ml NaOH-lösninng med koncentrationen 0,75 mol/dm3 och 10 ml vinäger. Även en flaska med avjonat vatten behövs.
Material: stativ, byretthållare, byrett, byrett-tratt, bägare(100-250 cm3), vollpipett, peleusboll, magnetomrörare, stavmagnet, pH-mätare och hållare till pH-mätaren (även programmet LabQuest på dator).

Utförande:
pH-metern kalibreras enligt instruktioner på apparaten och inställningar ställdes in i LabQuest. Byretten gjordes i ordning och byretthållaren sattes fast på stativet. Byretten sköljdes med avjonat vatten och placerades lagom högt i byretthållaren, där spetsen nådde ca 1 cm ner i bägarens hals. Byrettkranen stängdes och en liten bägare placerades under byretten för att hälla ut det avjonade vattnet som byrettkranen sköljdes med. 25 ml NaOH-lösning hälldes med hjälp av en byrett-tratt. Vätskenivån justerades så att menisken kom vid 0,00cm3. Med hjälp av en vollpipett och peleusboll fylldes 10 ml vinäger i en bägare. Via Lab-quest, pH-mätaren, mättes pH-värdet och sparades efter varje ml/ halv ml med syftet att bilda en graf för att hitta ekvivalenspunkten. En stavmagnet lades i bägaren med vinäger som lades på en magnetomrörar + e. Lösningen späddes med avjonat vatten för att få en vätskeyta där pH-mätaren fick plats utan att slås i stavmagneten. Titrering skedde tills en komplett titreringskurva upp till pH 12 ficks med en ekvivalenspunkt. Halten ättika i vinäger beräknades utifrån ekvivalenspunkten i mol/dm3. I sista momentet beräknades antal gram ättiksyra som fanns i en flaska med 0,5 liter vinäger och % -halten (massa till volym) av ättiksyra i vinäger... Köp tillgång för att läsa mer

Syrabastitrering | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa