Syrienkonflikten | Konfliktanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 3
 • A
 • 31
 • 14544
 • PDF

Fördjupningsarbete: Syrienkonflikten | Konfliktanalys

En längre uppsats och konfliktanalys av Syrienkonflikten (det syriska inbördeskriget). Eleven redogör bland annat för konfliktens aktörer, orsaker och konsekvenser - med utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Hur ser förloppet i Syrien ut?
• Hur har det sett ut i historien?
• Vilka är de inblandade aktörerna? Vilka är deras mål, medel och hur använde de sig av historiska argument för att legitimera sina mål och medel?
• Vilka är orsakerna till konflikten?
• Vilka är konsekvenserna av konflikten?
• Vilka åtgärder vidtogs/vidtogs inte för att hantera eller lösa konflikten?
• Vilka orsaker har störst förklaringsvärde i denna konflikt? Är de aktörs- eller strukturrelaterade?

Lärarens kommentar

Utmärkt och mycket djupgående analys, bra jobbat!

Innehåll

1. Inledning
- Bakgrund
- Syfte och frågeställning
- Metod
- Material

2. Konflikten Syriens förlopp

3. Konfliktens aktörer, deras mål och medel
- Aktör 1
- Aktör 2
- Aktör 3
- Aktör 4

4. Orsaker till konflikten Syrien
- (Socio-)ekonomiska orsaker (kamp om resurser, ojämlik fördelning)
- Politiska orsaker (makt, inflytande, status, ideologiska olikheter etc.)
- Etnokulturella orsaker (etniska, religiösa motsättningar)

5. Konsekvenser av konflikten
- (Socio-)ekonomiska konsekvenser (konsekvenser för samhällskeonomi, privatekonomi, förändringar för olika samhällsklasser, mäsnkliga rättigheter etc.)
- Politiska konsekvenser (valutgångar, samhällsförändringar, FN, relationer, maktbalans)
- Etnokulturella konsekvenser (konsekvenser för etniska, religiösa grupper)

6. Vidtagna åtgärder (vad gjordes/har gjorts?)
- Individnivå
- Nationell nivå
- Internationell nivå
- Systemnivå

7. Slutsatser

8. Källförteckning

Utdrag

2 Konfliktens förlopp:
Efter den arabiska våren, framkallades det krav på reform till och med i Syrien, men demonstranterna mötte svårt försvar från regimen. Det anses ha börjat i Daraa mars 2011där en grupp tonåringar hade gripits och torterats för att ha skrivit revolutionära budskap på väggarna vid sin skola. I samband med protesterna öppnade säkerhetsstyrkor eld och fyra personer dödades. Motståndet växte sig till andra städer.

Protesterna i Syrien skiljde sig inte mycket från protesterna i dem andra arabiska länderna, en del av den arabiska våren som började i Tunisien 17 december 2010. Då den tunisiska grönsaksförsäljaren, Mohammed Bouazizi inte fick tillstånd att sälja sina grönsaker, och därmed förhindra hans levnadsinkomst. Därför i ren desperation satte han eld på sig själv utanför myndigheterna. Detta skapade en kedjereaktion och flertals stater i mellanöstern demonstrerade mot sin nations regim. Protesterna i Syrien slogs ned av regimen. Och motståndet spred sig till andra delar av landet. Men även att Assad skulle avgå spred sig runt landet... Köp tillgång för att läsa mer

Syrienkonflikten | Konfliktanalys

[27]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-08
  Hej Det ser bra ut faktum är att du har skrivit mycket om förloppet, vilket du kunde dra kortfattat och resten bifogas som bilaga. Historien behövs inte vara med däremot geografiskt om man koppla det till grannländer. Super arbete Ett C hade jag gett dig Lycka till
 • 2015-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Informativ men aningen komplex att förstå samt inte tillräckligt formellt skriven. Bra innehåll och argument men som sagt, ganska otydlig och vääääldigt lång!
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väletabkasdjakdjaskdklaskd
 • 2016-10-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra grund, tar med olika perspektiv