Syrienkonflikten | Orsaker | Konsekvenser | Åtgärder | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 28
 • 1355
 • PDF

Syrienkonflikten | Orsaker | Konsekvenser | Åtgärder | Fördjupningsarbete

Ett utförligt och detaljerat fördjupningsarbete som handlar om Syrienkonflikten, inbördeskriget i Syrien. Här redogörs för krigets orsaker, konsekvenser samt olika åtgärder som utförs för att stoppa konflikten. Dessutom behandlas den aktuella flyktingsituationen som har uppstått på grund av kriget.

Innehåll

ORSAKER
Politik:
­ Politisk historia
­ Politiskt ledande
­ Etniskt förtyck
Geografi:
­ Etniska konflikter
Ekonomi:
­ Ekonomisk historia
Socialt:
­ Social historia
­ Brist på rättigheter

KONSEKVENSER
Politik:
­ Gruppering
­ Globala effekter
Geografi:
­ Rebellgrupper
Ekonomiska konsekvenser inrikes Socialt:
­ Levnadsstandard
Flyktingskrisen

ÅTGÄRDER
Socialt:​
­ Stoppa våldet
Politik:​
­ Hur kunde man ha åtgärdat de politiska orsakerna?
­ Hur kan man åtgärda de politiska konsekvenserna?
Ekonomi:​
­ Bistånd
­ Internationell handel
­ Korruptionsbekämpning

Utdrag

Politisk historia
Syriens president, Bashar Al­Assad blev tilldelad posten som landets ledare efter att Assads far avled den tionde juni 2000. Assad var aldrig intresserad av varken politiken eller militären och valde därför att studera medicin i Damaskus. 1992 lämnade han syrien för specialstudier i England där han utbildade sig till o​ftalmolog och reste sedan till “W​estern Eye Hospital in London”.​Assad var inställd på att fortsätta sin medicinska karriär men efter att Assads bror, Bassal Al­Assad, dog i en bilolycka så blev Bashar Al­Asad den nya arvhängaren till Baathpartiets partiledare.
Efter att det syriska parlamentet röstade om att sänka minimum ålder för landets ledare från fyrtio till 34, så tog Bashar Al­Asad över makten den tjugonde juni, 2000.
---
Etniskt förtryck
Det kurdiska folket i norr har även tagit upp vapen mot Asad och kämpar först och främst för en egen stat, eller en del av samhället i “det nya syrien”, mot såväl Syrien i syd som Turkiet i nordväst. Kurdernas deltagande i kriget har inte fått särskilt stor uppmärksamhet dels på grund av deras historia av att bli förtryckta, som fortsätter in idag, och att de inte direkt passar in i de godas kamp mot de onda eftersom de är anti­IS samt anti­asad.7 Dess kamp går som sagt ut på deras egna frihet och inte en politisk agenda eller religiösa ideologier. Kurderna blev tillslut blivit trötta på den rasismen och förtrycket från dessa två länder som följt folkslaget i hundratals år.

---

Ekonomisk historia
Före inbördeskriget kunde man beskriva Syriens ekonomi som relativt mångsidig, med goda naturtillgångar, ett välutvecklat jordbruk och en effektiv handel. Huvudsakligen cirkulerade myndigheternas satsning kring jordbruk och industri, ekonomin var dock främst beroende av landets viktigaste inkomstkällor ­ vilket var olje­exporten och turismen10. En stor del av befolkningen levde dock vid fattigdomsgränsen, samtidigt som arbetslösheten fortsatte att öka. I försök att åtgärda detta, har myndigheterna sedan 1990­talet försökt liberalisera ekonomin med hjälp av reformer och nya små förändringar ­ detta hämmades dock av landets växande korruption samt regeringens intressen att investera inom staten och i den militära sektorn. Detta har resulterat i att Syrien fortfarande har svårigheter med att ta del av globala världsmarknaden.

---

Politiska konsekvenser
Den politiska situationen är oerhört labil i Syrien tack vare alla dessa grupper som kommer sakna en gemensam ideologi efter kriget, men länder och grupper utanför den syriska konflikten har tagit sig några slag till dess förhållanden och förhållningssätt till denna kris. Inrikes så har hundratals olika rebellgrupper mobiliserats emot Basar Al­Assad och hans regim, men vad kommer hända sen? “Gott mot ont” kan egentligen inte placeras in här eftersom det syriska inbördeskriget inte är så svart­vitt. Rapporter om etnisk utrensning och massmord kommer från olika sidor av kriget och att välja just en sida har då både sin fördel och nackdel. Tillexempel så har det kurdiska partiet PYD som kontrollerar delar av norra Syrien, anklagats för att förflytta araber och turkar och bränt ned deras hus vilket gör de till internflyktingar... Köp tillgång för att läsa mer

Syrienkonflikten | Orsaker | Konsekvenser | Åtgärder | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Extremt bra och långt.