Syror, baser och bindningar - Labbrapport i Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • A
  • 3
  • 945
  • PDF

Syror, baser och bindningar - Labbrapport i Kemi 1

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka syror och basers olika egenskaper. Detta görs bland annat med hjälp av elledningsförmåga, doft, utseende, BTB, lackmus, fenolftalein och universalindikator.

Lärarens kommentar

Bra

Elevens kommentar

Skriva fler förbättringsförslag till metoden.

Innehåll

- Inledning
- Material
- Kemikalier
- Metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

"MATERIAL:
• Ledningsprovare
• Pipett
• Brunnsplattor

KEMIKALIER:
• HCl(saltsyra)
• H2SO4(svavelsyra)
• HNO3(salpetersyra)
• HAc(ättiksyra)
• NaOH(Natriumhydroxid)
• NH3(ammoniak)
• BTB
• Lackmus
• Fenolftalein
• Universalindikator
• Magnesiumbitar
• AgNO3(silvernitrat)

METOD:
Vi började underöka syran HCl, och vi notera i en tabell både doft och utseende på syran.
Sedan tog vi med hjälp av en pipett och placerade saltsyran i sex stycken av brunnarna i brunnsplattan.

Efter det undersökte vi med hjälp av ledningsprovaren syrans ledningsförmåga.

Sedan tog vi och tillsatte BTB, lackmus, fenolftalein, universalindikator och silvernitrat i varsin brunn som saltsyran redan fanns i. Efter varje försök noterade vi vilken färg lösningen fick och eventuella fällningar. Noteringarna fördes in i en tabell.

Sedan tog vi en bit magnesium och placerade den i en brunn där syran fanns, och bedömde hur kraftig reaktionen var(om det blev någon). Detta upprepade vi sedan med alla syror och baser.

Sedan fick vi ett okänt prov och vi skulle då avgöra om det var en syra eller bas. Vi gjorde som vi gjort med de föregående undersökningarna av syrorna och baserna. Med hjälp av tabellen som vi gjort vid föregående exempel, så jämförde vi likheterna och såg då ifall det var en syra eller bas.

Till sist skulle vi se hur många gånger starkare en lösning NaOH var tillskillnad från HCl. Då tog vi 10 droppar NaOH, 2 droppar BTB och sedan så många droppar HCl som behövdes för att få lösningen neutral, dvs. grön."... Köp tillgång för att läsa mer

Syror, baser och bindningar - Labbrapport i Kemi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.