Syror och baser | Kemi 1 | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • G
  • 5
  • 1468
  • PDF

PM (Promemoria): Syror och baser | Kemi 1 | PM

Ett PM som kort redogör för olika aspekter inom Kemi 1, med fokus på syror och baser. Eleven lyfter bland annat fram olika syror och basers egenskaper, protolysreaktioner, samt pH-skalan.

Innehåll

Pm kemi 1

Vattenlösningar av syror
Protolysreaktion - en syra-basreaktion
Baser - syrornas motsats
Mer om protolyser
Ph-värdet

Utdrag

Fullständig och ofullständig protolys:

Starka syror protolyseras fullständigt, men det gör inte svaga syror. En ofullständig protolys, kan få joner som varit delaktiga i protolysen som reagerar tillbaka till ursprungsämnet ex.syran. Då använder man en dubbelpil.

Kemisk jämnvikt är en balans mellan en reaktion och dess tillbakareaktion.

När en lösning med ex.ättiksyra ska "till vänster" agerar oxoniumjonerna syra och ger protoner till
acetatjoner. Oxoniumjonen och vattenmolekylen är därför ett korresponerande syra-bas-par,
H3O+/H2O.

Molekyler som kan vara både... Köp tillgång för att läsa mer

Syror och baser | Kemi 1 | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.