Taj Mahal | Arkitektur | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Arkitektur - hus
  • B
  • 21
  • 3993
  • PDF

Taj Mahal | Arkitektur | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Arkitektur, med fokus på et av världens sju mästerverk - Taj Mahal. Eleven avser att utreda Taj Mahals arkitektur, historia och symbolik, från ett helhetsperspektiv, och arbetet innehåller ett flertal bilder som relaterar till ämnet. Följande frågeställningar diskuteras och besvaras:

• Hur konstruerades Taj Mahal?
• Varför byggdes Taj Mahal och vem var det?
• Vilka myter finns det om Taj Mahal och vilka är falska?
• Vad hotar Taj Mahal idag?

Innehåll

Taj Mahal

- Abstract
1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Metod
1.5 Källkritik

2 Konstruktionen av Taj Mahal
2.1 Hitta rätt plats

3. Taj Mahal – Bygget
3.1 Vyn
3.2 Inne i Taj Mahal
3.3 Världens vackraste gravplats

4 Myterna om Taj Mahal
4.1 ’’ Svarta Taj Mahal
4.2 ’’Ingen ska kopiera mitt arbete’’
4.3 ’’Taj Mahal sjunker’’
4.4 ’’Geronimo Veroneo ritade Taj Mahal’’

5. Kärlekshistorian
5.1 Dilemmat
5.3 Som man och hustru

6. Hot om Taj Mahal
6.1 Föroreningar omrking Taj Mahal
7 Intervju med en besökare

8 Diskussion och slutsats

8. Källhänvisning

Utdrag

För ett otränat öga ser Taj Mahal i princip oförändrad ut och lika vitt och vackert som vanligt men i verkligheten är det mycket som har förändrats, till exempel har vissa av dem olika kalligraferna tappat ädelstenar och har en viss missfärgning. Ett annan hot är föroreningar från trafiken och industrin omkring Taj Mahal. Indien har ett av världens förorenade luft som bidrar till det giftiga.... Köp tillgång för att läsa mer

Taj Mahal | Arkitektur | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Taj Mahal | Arkitektur | Fördjupningsarbete.