Tal om Diskriminering

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 501
  • PDF

Tal om Diskriminering

En nedskriven version av ett tal kring diskriminering. Eleven beskriver vad diskriminering är, samt vilka olika former av diskriminering det finns: direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier. Vidare så diskuteras också diskriminering i skolan, och vad man kan göra som individ om man känner sig diskriminerad.

Notera att talet är skapat av en elev med svenska som andraspråk och att källor saknas.

Innehåll

- Inledning
- Direkt diskriminering
- Indirekt diskriminering
- Trakasserier
- Diskriminering i skolan
- Vad gör man ifall man känner sig diskriminerad?

Utdrag

"Diskriminering:
Måste en tjej ha en k*k för att blir hörd…?
Måste man vara svensk för att kunna få jobb på Swedbank?
Måste man kunna gå på två ben för att kliva på bussen?

En kvinna med en iransk bakgrund går på Swedbank för att söka jobb så klart, men lyckas inte blir anställd.
Varför? För att chefen inte trodde att hon var pålitlig. Men hur kunde han ha vetat om han inte gav henne chansen att visa upp sig? detta är ett exempel på diskriminering.

Diskriminering innebär att någon eller att du hamnar i utanförskap på grund av din/ditt;
• etnisk bakgrund,
• sexual läggning,
• kön,
• religion.
• Eller av vilken hudfärg man har

Det finns en lag som kan skydda dig mot diskrimineringen."... Köp tillgång för att läsa mer

Tal om Diskriminering

[0]
Inga användarrecensioner än.