Tal: Självkänsla och självförtroende - Svenska 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • B
 • 1
 • 628
 • PDF

Tal: Självkänsla och självförtroende - Svenska 1

En nedskriven version av ett muntligt tal, där eleven bland annat diskuterar skillnader mellan begreppen "självkänsla" och "självförtroende". Fokus läggs även på hur bra eller dålig självkänsla kan ta uttryck samt påverka individers beteende och personlighet.

Utdrag

"Vem är det du bryr dig mest om? Vem är det som känner dig bäst? Och vem skulle du säga var den viktigaste personen i ditt liv? Om jag skulle ge er en uppgift som gick ut på att ni skulle skriva ner tre personer som betyder mest för er. Slår jag vad om att ni skulle välja någon som står er nära. Någon från er familj, släkt, vänner eller er pojk/flickvän och absolut inte er själva. Jag har därför valt att prata om något så viktigt som självkänsla. När vår relation till oss själva inte alls är något som man lägger en tanke på. Utan man glömmer bort hur viktig man själv är och hur viktigt det är att behandla sig själv rätt.

Men vad är egentligen självkänsla? Många blandar ihop uttrycket självkänsla med självförtroende, som är något helt annat. Självförtroende är ett slags värde man ger sig själv genom ens prestationer. Det handlar om en tilltro man har på sig själv att klara av olika saker och hur bra man sedan gör dem. Självförtroende växer alltså när man tror på sig själv och sedan får en bekräftelse att man klarat av det."... Köp tillgång för att läsa mer

Tal: Självkänsla och självförtroende - Svenska 1

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Svarade inte riktigt på vad jag sökte på men jättebra tal!
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra text rekommenderas.