Tal om Svenska som andraspråk 3 på NTI-skolan

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Tal om Svenska som andraspråk 3 på NTI-skolan

Ett manus till ett tal dedikerat till kursen Svenska som andraspråk 3 på NTI-skolan. Eleven beskriver hur kursen har hjälpt henom med att lära sig svenska språket och om det svenska samhället, och uttrycker här sin tacksamhet.

Lärarens kommentar

Ditt tal var anpassat efter syftet och din publik. Det var ett strukturerat tal och du höll också ett bra tempo den här gången vilket gjorde det möjligt att ta in all information som du gav.

Utdrag

Vi står här i dag i början av en ny framtid. Det är inte en avlägsen verklighet längre. Det börjar här. Det börjar idag.

Vi började den här kursen utan att kunna prata ett enda ord på svenska eller vissa av oss kunde några ord. Vi har genomfört svenska som andraspråk kursen som motsvara gymnasium nivå i Sverige och det kommer att fungera som plattform som vi använder för att hjälpa oss till framtiden. Några av oss kommer att gå vidare till högskolan, andra kommer att gå rakt in i arbetskraften, men var och en av oss kommer att resa vår egen väg.

Oavsett var vi gå eller vad vi gör, det finns utmaningar framför oss. Vad jag ber från var och en av er och från mig själv är att möta dessa utmaningar rakt på med huvudet högt och ditt hjärta öppen. Det räcker inte med att bara försöka... Köp tillgång för att läsa mer

Tal om Svenska som andraspråk 3 på NTI-skolan

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-03-17