Alice Bah och kärleken till Sverige | Talanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 782
 • PDF

Talanalys : Alice Bah och kärleken till Sverige | Talanalys

En välskriven talanalys av Alice Bahs tal "Kärleken till Sverige" som framfördes på nationaldagen år 2000. Eleven redogör utförligt för talets alla retoriska aspekter, med fokus på både den skriftliga delen och utförandet. En lista över olika stilfigurer som används i talet framgår även.

Innehåll

Talanalys

- Struktur
- Utformning
- Anpassning
- Bedömning

Utdrag

Struktur
Alice Bahs tal Kärleken till Sverige är uppbyggt enligt den struktur som ett argumenterande tal bör ha. Det består av en inledning inklusive tes, för- och motargument samt ett avslut. Varje del i talet är viktig för att bibehålla lyssnarens intresse och för att talet ska bli så bra som möjligt.

Genom att inleda talet med ”[J]ag är oändligt stolt, glad och hedrad” visar Bah att det hon säger är bra och värdefullt. Detta gör att hon lyckas fånga lyssnarens intresse redan från början. Ett exempel på hur man kan bibehålla lyssnarens intresse är att använda upprepningar, så kallade anaforer. Genom hela talet använder Bah anaforen ”mor” när hon t.ex. påpekar att mor är trött på ”att bara vara rar” och istället vill bryta mot normer.

I inledningen förklaras vad talet kommer att handla om och tesen presenteras. För att få igenom sin tes måste man övervinna eller övertala sina lyssnare med argument. För att bli... Köp tillgång för att läsa mer

Alice Bah och kärleken till Sverige | Talanalys

[46]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-24
  En bra och utförlig analys. Skicklig disposition och bra exempel på retoriska stilfigurer samt utdrag ur texten ger en tydlig bild av talets uppbyggnad. Hela talet gav mig en tydlig bild på hur man skall göra en analys av ett tal. Mycket hjälpsamt.
 • 2014-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra analys!! hjälpte mig framförallt med vilka stilfigurer man kunde finna i talet. Det enda jag saknade var lite mer motivering till vad stilfigurerna gör för talet.
 • 2017-03-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hjälpte mig med min analys.
 • 2017-02-26
  Hjälpte mig med att komma igång med mitt arbete