Talanalys av Olof Palmes ''Tal till utlandssvenskar''

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 3
  • 1487
  • PDF

Talanalys av Olof Palmes ''Tal till utlandssvenskar''

Det är en talanalys av Olof Palmes tal, "Tal till utlandssvenskar", som hölls på juldagen 1965. Här analyseras talets budskap, tema och de retoriska grepp Palme använder för att föra fram det han vill säga så effektivt som möjligt.

Elevens kommentar

Möjligtvis ändra språket till ett mer "akademiskt".

Utdrag

''Utlänning, invandrare, det är inte något entydigt ord… ''
Med den här meningen inled Olof Palme sitt tal om invandring på juldagen år 1965. Den här dagen lämnade han dessutom ett avtryck bland åhörarna när han presenterade talet där han försökte få svenskarna att förstå hur viktigt det var med invandring. Samtidigt ville han förbereda och öppna deras ögon för den kommande framtiden. Intrycket som man fick av inledningen var en stor säkerhet i det han påstod och erfarenhet med tanke på att det immigrerade ett stort antal människor från Östeuropa och därmed Jugoslavien i mitten och i slutet av 1900 -talet. Än idag är det här talet känt och kommer till användning.

I början av talet som också var en del av inledningen berättade han varför alla invandrare valde just Sverige och att det var svårt för den svenska befolkningen att ta hänsyn till dem ”annorlunda”: ''Sverige har varit ett land från vilket människor sökt sig bort till främmande land. Nu söker sig människor från främmande länder hit till oss. Och vi är ovana vid minoriteter, ovana att ta hänsyn till dem som är annorlunda''. Med det ville han påpeka att under 1800 – talet emigrerade många till Amerika eftersom att Sverige var ett fattigt land med en dålig levnadsstandard. Nu har landet återhämtat sig och är på spåret igen mot makt och stabilitet. Därför söker sig invandrarna just hit... Köp tillgång för att läsa mer

Talanalys av Olof Palmes ''Tal till utlandssvenskar''

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-18
    den här valanalysen var inte så bra.