Talsystem PM | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Matematik 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1238
  • PDF

Talsystem PM | Inlämningsuppgift

Ett PM som innehåller fakta och egna tankar om olika talsystem.

Syftet med detta PM är att undersöka olika talsystem, hur de fungerar, fördelar och nackdelar med dem och att sedan resonera kring dem.

Utdrag

Talsystem

Det finns idag och det har historiskt sett funnits flera olika talsystem. Talsystem är något som bestämmer hur man anger ett tals värde . De olika talsystemen som finns har olika baser. Till exempel hade babylonierna ett talsystem med basen 60, mayafolkets hade basen 20 och det binära talsystemet, som ofta används bland annat i datorer har basen 2 .

De talsystem som används oftast i vårt samhälle är det decimala talsystemet och det binära talsystemet. Det är dessa två talsystem som denna skrivuppgift kommer att handla om.

Decimala talsystemet
Historia
Man vet inte exakt vart detta talsystem kommer ifrån men man har sett bevis på användande av ett talsystem med basen 10 redan 2000 år f.Kr. i Egypten. Man använde sig dock inte av samma siffror som vi har nu, alltså arabiska siffror, utan det första beviset för dem hittades ca 200 år f.kr i Indien. Det var inte förrän cirka 800 år e.kr, det vill säga när muslimerna började sprida ut sig, som dessa siffror först kom till Spanien, resten av Europa började inte använda sig av de arabiska siffrorna förrän cirka år 1100.

Innan dess att vi använde oss av de arabiska siffrorna hade vi romerska siffror. Detta ... Köp tillgång för att läsa mer

Talsystem PM | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.