Tanzania | Hållbar utveckling | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Tanzania | Hållbar utveckling | Analys

En analys av landet Tanzania, med fokus på hållbar utveckling. Här berättas bland annat om Tanzanias historiska politiska utveckling, landets urbanisering, tillgången till naturresurser, tillväxt och förbrukning av resurser. Detta analyseras sedan utifrån de båda ämnena naturkunskap och samhällskunskap.

Lärarens kommentar

Betyget B, du har svarat utförligt på de frågeställningar som var med.

Innehåll

Tanzania

- Tanzanias politiska historia de senaste 50 åren
- Befolkningsutveckling och urbanisering
- Försörjningskällor
- Ekonomisk tillväxt
- Resursanvändning och resursfördelning utifrån politiska målsättningar
- Miljöpolitik
- Undertecknade internationella avtal för ett hållbart samhälle
- Energiläget i Tanzania
- DISKUSSION
-- Är Tanzania en självklart sammarbetes partner för EU? (Naturdelen)
-- Är Tanzania en självklart sammarbetes partner för EU?(Samhällsdelen)
- Källförteckning

Utdrag

För 50 år sedan bestod Tanzania av 2 delar, den ena Tanganyika och den andra delen Zanzibar. År 1961 blev delen Tanganyika befriat och blev förklarat som självständigt och Nyerere blev statens första president. 2 år senare blev även Zanzibar självständigt då de tidigare varit koloniserat. Endast någon månad därpå i Zanzibar ägde en blodig revolution rum utav det arabiska väldet. Det vänsterradikala Afro-Shirazi Party tog makten. Dess ledare Abeid Karume enades med Nyerere om en sammanslagning av de båda staterna till republiken Tanzania 1964. Tanzania förblev enpartistat 1965 och tog upp kampen mot...

Tanzania är väldigt ojämnt befolkat, i vissa delar av landet är det ganska tätbefolkat medan vissa delar är de väldigt glesbefolkat. Statistiken visar ändå att landet blivit mer befolkat. För drygt 100 år sedan var landet otroligt glesbefolkat medan de idag har blivit allt mer befolkat, detta är på grund av att resten av världen har dels spridit utan sig och flyktingar från andra länder, men allra främst på att befolkningsutvecklingen har ökat något otroligt. Kartan på globalis drar tydliga tecken på att de är mycket mer tätbefolkat idag än för 100 år sedan. Att de är så olikt befolkat i landet beror på att invånarna helst...

Tanzania är ett land med mycket mineraler, den främsta andledningen till att det är så är för att man började utvinna mineralerna så sent som in på 1990-talet, många andra länder har utvunnit i ett par sekel år och därför är dessa länder inte så mineral rika som Tanzania som endast utvunnit mineralerna i cirka 10-20 år. Mineraler som guld, diamant och rubiner står för mer än 50% av landets råvaruexport. Andra ämnen som bryts ut är kol, nickel, salt, fosfater, tenn, kobolt, järn, bly, magnesium, mm. Det finns också uran. Man har letat efter olja längs med kusten, men resultaten har visat att de... Köp tillgång för att läsa mer

Tanzania | Hållbar utveckling | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.