Taoismen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Taoismen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som redogör för den kinesiska religionen/filosofin taoismen. Eleven berättar om taoismens historia, vilka dess trossatser var och hur det påverkades av samhället.

Elevens kommentar

Mer källor.

Innehåll

- Taoismen
- Källor

Utdrag

Taoismen är en gammal kinesisk livsfilosofi. Den är väldigt lik buddismen på många sätt.
Grundaren till religionen var Laotses som levde på 500 talet före Kristus, vilket var ungefär samma tid som Buddha.

Buddhismen är en religion som saknar gudar och det gör även taoismen. Grundaren Laotses tyckte, att det inte var nödvändigt att be till gudar och be böner. Hans lära var mer filosofisk till sin natur och sysselsatte sig inte med att fundera kring om det fanns gudar eller inte. Lao ansåg, att man istället skulle finna sitt naturliga sätt att leva genom att lyssna på sin inre röst. Han förespråkade att ”den som strävar efter rikedom och lycka vinner tomhet och olycka.” Laotses betyder på kinesiska gammal och vis.

Taoismen har blivit mest känd genom deras Yin Yang symbol. Yin och Yang är motsatser i balans. Symbolen står för att hitta rätt balans mellan Yin och Yang för att få harmoni i sig själv.
Taoismen saknar speciella ceremonier och ritualer så därför är det svårt att veta exakt hur många anhängare religionen har. Uppskattningsvis finns det omkring 1500 taoistiska... Köp tillgång för att läsa mer

Taoismen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.