Tavlan och konjaksskupan | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 4
 • 748
 • PDF

Tavlan och konjaksskupan | Labbrapport

En labbrapport i Fysik 2 i två delar, med fokus på tyngdkraft och rörelse. Laborationen avser dels att bestämma tyngdkraften för en spik som hänger i en tråd fäst i en tavla, samt att snurra en kula i en konjakskupa - och sedan observera kulans rörelse.

Lärarens kommentar

Bra mätvärden, bra utförande och bra slutsats.

Innehåll

Tavlan och konjaksskupan

- Sammanfattning
- Inledning och syfte
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor

Utdrag

Material

• Tavla
• Måttband
• Penna
• Anteckningsblock
• Miniräknare
• Kula
• Konjakskupa


Utförande

Tavlan:
Här gick det ut på att man på egen hand skulle undersöka ett exempel på kraft och motkraft när det gäller rätlinjig rörelse. Till hjälp behövde man en tavla som hängde i en tråd, samt ett måttband för att kunna ta reda på både vinklar och tavlans längd. Jag mätte både bredden och längden på tavlan.

Konjakskupan:
Här skulle man på egen hand undersöka ett exempel på kraft och rörelse när det gäller kronlinjig rörelse. Uppgiften gick ut på att röra glaset i cirkulära rörelser så att kulan snurrade runt i glaset. Därefter skulle man lyfta på glaset snabbt för att observera hur kulan rörde sig... Köp tillgång för att läsa mer

Tavlan och konjaksskupan | Labbrapport

[17]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-01
  På utförande tas resultat med vilket inte stämmer bra överens med många rapportsmallar.
 • 2015-04-16
  mycket bra. tog lite information och ide här ifrån när man kom till ett stopp i sin egen
 • 2017-03-14
  en helt okej laborationsrapport, lite kort
 • 2017-01-15
  Superb! Den är väldigt utförlig och inehållsrik.