TBC (Tuberkulos) | Fallbeskrivning | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • A
  • 2
  • 475
  • PDF

TBC (Tuberkulos) | Fallbeskrivning | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven gör en enklare fallbeskrivning av en patient som fått tuberkulos (TBC). Eleven utgår ifrån följande instruktioner:

"Skriv en egen fallbeskrivning om en person som drabbas av en infektionssjukdom, där följande punkter beskrivs kortfattat:
• Patientens namn och ålder samt vilken sjukdom han/hon får.
• Bakgrundsfakta om patientens levnadsstil.
• Hur han/hon blir smittad (=smittväg).
• Vilka symtom han/hon får.
• Vilka provtagningar och undersökningar som görs för att ställa diagnosen.
• Vilken medicinsk behandling patienten får, hur medicinern verkar och vilka ev. biverkningar medicinen kan ge.
• Den vård och omsorg som patienten får.
• Hur kroppens försvarssystem är aktivt vid den aktuella sjukdomen"

Lärarens kommentar

Du har fått med nästan allt i din uppgift. Jag saknar vilken vård och omsorg man kan ge en patient som fått TBC. Även kroppens försvarssystem vid en infektionssjukdom - jag vill att du skriver det med egna ord.

Utdrag

"Tbc sprids via luftburen droppsmitta från en person med aktiv tbc i lungorna. Smittsam tbc ser vi inte hos de mindre barnen men den är i högsta grad en verklighet för barn som insjuknar i tonåren.

Tbc orsakas av bakterier som hör till Mycobakterien tuberculosis-komplexet. De växer långsamt vilket delvis förklarar varför både inkubations- och behandlingstiden är lång och ..."... Köp tillgång för att läsa mer

TBC (Tuberkulos) | Fallbeskrivning | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till TBC (Tuberkulos) | Fallbeskrivning | Inlämningsuppgift.