Teckenspråk borde bli ett minoritetsspråk | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 2
  • 654
  • PDF

Teckenspråk borde bli ett minoritetsspråk | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven skriver att teckenspråk borde bli ett officiellt minoritetsspråk.

Lärarens kommentar

Du har skrivti en debattartikel med en tydlig tes. Du skulle kunna utveckla din argumentation för att uppnå A. Du presenterar ett argument och skulle kunna formulera fler. Du skulle också kunna utveckla bemötandet av motargumenten. Klart språk.

Utdrag

Precis som det är viktigt för folk utan någon hörselskada, är det viktigt för de med en hörselskada att kunna kommunicera med omvärlden. Att vara hörselskadad är ingenting man väljer, det är inte heller något man kan få bort av att öva. Det är helt enkelt något man får leva, lära sig hantera.

Lars-Ivar Ericson skriver i sin motion mot riksdagen (Teckenspråk som officiellt minoritetsspråk, 2007) att bara i Sverige finns det ca 10 000 personer som är födda döva och en niondel av Sveriges befolkning har en hörselskada varav 63 % är under 65 år. Ericson skriver också att i familjer där det finns både döva och hörande barn har de hörande barnen lärt sig teckenspråk innan de lärt sig att tala. Anledningen till det är att rörelserna i teckenspråk är så illustrativa och konkreta, vilket ..... Köp tillgång för att läsa mer

Teckenspråk borde bli ett minoritetsspråk | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.