Teckenspråket i Sverige | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Svenska 2
 • A
 • 2
 • 525
 • PDF

Teckenspråket i Sverige | Utredande text

En utredande text om teckenspråket i Sverige som redogör för dess utveckling och uppbyggnad. Eleven lyfter fram olika föreningars inflytande på teckenspråkets roll i samhället, samt politisk påverkan.

Utdrag

I Sverige har det forskats kring teckenspråket i Stockholms universitet sedan 1972. Men teckenspråkets och de dövas skolundervisnings stora genombrott skedde när en herre vid namn Pär Aron Borg öppnade en privatskola; Manillaskolan för döva och synskadade, kort därefter år 1810 fick han statsunderstöd för att kunna starta en större skola, Allmänna Institutet för Döva och Blinda. Målet i skolan var att ge alla elever en yrkesutbildning då teoretisk utbildning inte ansågs som nödvändigt. I skolan så skedde all undervisning med teckenspråk men efter Milanokongressen år 1880 förbjöds... Köp tillgång för att läsa mer

Teckenspråket i Sverige | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-21
  en jätte bra text och bra information.
 • 2015-09-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mmm......................................
 • 2017-04-21
  Skriven av Studerande på Termin 5
  bra utredande text och stråktur