Teknik och ungdomstid | Psykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • E
  • 3
  • 985
  • PDF

Teknik och ungdomstid | Psykologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift inom psykologi som handlar om hur barndomen och ungdomstiden har påverkats av tekniken och vilka utvecklingsprocesser som man kan säga tar sig i uttryck via tekniken.

Innehåll

Barndom och ungdomstid i förändring kopplat till modern teknik.

- Påverkan av teknik som tv, surfplattor och tv-spel
- Mobbning på nätet
- Fördelar med teknik för barn och ungdomar
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Hälsan har påverkat barn på många olika sätt. Barn rör sig mindre och därför leder det till mindre motionerande och enligt forskning gör det att barn och ungdomar får sämre resultat i skolan och på psykologiska tester. Studier har även visat att ju mer teknik man använder ju mer asocial riskerar man att bli eftersom det är i det sociala livet man lär sig hur man ska hantera situationer och hur det är. Om man till exempel brottas lite med sin kompis istället för att man upplever det i spel, så lär man sig känna hur ett litet slag kan kännas. I spel så förstår man inte... Köp tillgång för att läsa mer

Teknik och ungdomstid | Psykologi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.