Teknik och utländska språks inverkan på det svenska språket | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 4
 • 946
 • PDF

PM (Promemoria): Teknik och utländska språks inverkan på det svenska språket | PM

Ett PM om vilka faktorer som har påverkat det svenska språkets utveckling, som diskuterar varför teknik och utländska språk har haft så pass stort inflytande.

Innehåll

Teknik och utländska språks inverkan på det svenska språket

- Inledning
- Främmande språk och teknikens betydelse för det svenska språkets utveckling
- Slutsats
- Källkritik/källor

Utdrag

I och med ny teknik kan mycket förbättras och förenklas. I och med ny teknik kan ett språk utvecklas. I och med ny teknik har det svenska språket förändrats. Att det svenska språket har förändrats på grund av teknik hävdar Språkrådet för Svenska institutet i skriften Förändringar i svenska språket publicerat på svenskaspraket.si.se. De menar att den nya tekniken har möjliggjort för sociala medier, TV, datorer och mobiler att ta sin plats i samhället och därmed forma språket. Språkrådet för Svenska institutet anger vidare att den nya tekniken har gjort det svenska språket alltmer informellt, vilket framförallt ses i snabba medier såsom chatt, sms och mejl. I dessa medier skrivs det mer informellt, förkortningar är vanliga och en blandning mellan olika språk förekommer, skrivsättet är även vanligt i massmedier som till exempel bloggar, Twitter och Facebook. Svenskan förändras framför våra ögon och vi ser hur svenskan blir alltmer informell och uppblandad med olika språk. Många har även övergått till webbsurfande istället för att läsa tidningar skriver Ulf Teleman i Svenska språket: Allt mindre svenskt publicerat på svensknamden.se. Internet har således förenklat tillgången till information och förändrat... Köp tillgång för att läsa mer

Teknik och utländska språks inverkan på det svenska språket | PM

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Stor hjälp och mycket inspiration, förstår att personen fick A! :)
 • 2016-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra text, fick många ideer av den!
 • 2016-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn