Teknikens påverkan på betygen | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 18
 • 2971
 • PDF

Gymnasiearbetet: Teknikens påverkan på betygen | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete vars syfte är att undersöka förhållandet mellan barns användande av teknik idag och ökade ämneskunskaper, och hur tekniken påverkar betygen. Eleven har undersökt vanorna bland elever i årskurs 4, och arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Kan barnet som spelar på datorn öka sina matematik och engelska kunskaper?
- Kan barnet som ser på engelska videoklipp på internet öka sin engelska kunskap?
- Kan barnet som använder få tekniska ting få högre betyg?
- Kan barnet som ägnar mycket tid på sociala sajter och läser om världens nyheter utveckla sin kunskap om samhället?

Innehåll

En kvalitativ studie om teknikens påverkan på elevers betyg

1. Bakgrund
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
1.3 Avgränsning
1.4 Metod och Material
2. Resultat
2.1 Gemensamt resultat på alla elever
2.2 Betygsresultat på dem som spelar mer än 90 minunter
2.3 Betygsresultat på dem som använder sociala sajer över 90 minuter
2.4 Betygsresultat på dem som använder Youtbe över 90 minuter
3. Diskussion
3.1 Spelandet påverkan på engelska och matematik kunskaper
3.2 Youtube:s påverkan på engelska kunskaper
3.3 Avstår teknik påverkan på betyg
3.4 Använder mycet sociala sajter påverkan på kunskap om samhället
3.5 Hur gick arbetet
4. Källkritik
4.1 Källförteckning
5. Bilagor

Utdrag

I en Ted Talk video talar hjärnforskaren Daphne Davelier om att människor som spelar mycket actionspel klarar vissa hjärnkonflikter snabbare än andra som till exempel att säga färgen på ett ord när ordet är en färg(Gul). Det ledde till att jag bestämde mig för att göra en enkätundersökning om barnens teknikvanor i årkurs 4 i två kommunala skolor, en i Fruängen och en i Älvsjö. Denna kvalitativ undersökning ska visa på barns teknikvanor och kunna koppla dem till deras betyg. Eleverna fick en enkät var, de fick skriva sina namn och fylla i allt förutom betygen, sedan fick läraren fylla i elevens betyg, Betyg 1 som dåligt/ok, Betyg 2 bra och Betyg 3 som mycket bra... Köp tillgång för att läsa mer

Teknikens påverkan på betygen | Gymnasiearbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressan idé och bra med val av källor.
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra jobbat! Gillade hur du hittade bra källor
 • 2016-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  härligt gymnasiearbete
 • 2015-11-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra analys, lite kort men fungerade bra