Teknikens påverkan på det informella skriftspråket | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 2
  • 832
  • PDF

PM (Promemoria): Teknikens påverkan på det informella skriftspråket | PM

Ett PM som handlar om teknikens påverkan på det informella språket där eleven utgår från artiklarna:

“Sms är kort, inte snålt” (Anders Lotsson, Computer Sweden, 2007:52)​
“Intensiv ordväxling kräver känsla” som är skriven av Theres Bellander och är publicerad i Språktidningen 6/09​
“Hieroglyfer för 2000-talet” (Svenska dagbladet, 2015-04-30) ​

Eleven svarar på frågeställningen: "Hur har sättet att kommunicera i skrift förändrats med hjälp av tekniken och vilka metoder använder vi oss av?

Utdrag

Förr skrev vi brev, ringde i telefon eller knackade på dörren när vi behövde nå varandra eller bara prata. Idag har den tekniska utvecklingen gjort att det går snabbare att skicka ett mejl, sms, eller gå in på en chatt för att kontakta någon. I sms, mejl och på chattar verkar dock inte de vanliga formella skrivreglerna gälla, utan där har det utvecklats ett nytt informellt skriftspråk. ​Hur har sättet att kommunicera i skrift förändrats med hjälp av tekniken och vilka metoder använder vi oss av?

I artikeln “Sms är kort, inte snålt” (Anders Lotsson, Computer Sweden, 2007:52)​ har forskaren Ylva Hård af Segerstad undersökt språket i snabba kommunikationsmedierna på internet, e-post och sms. “Jag tycker att... Köp tillgång för att läsa mer

Teknikens påverkan på det informella skriftspråket | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.