Teknikhistoria | Kvinnor i tekniken | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Teknik 1
 • B
 • 4
 • 1107
 • PDF

Teknikhistoria | Kvinnor i tekniken | Fördjupningsuppgift

Det här är en sammanfattande och reflekterande fördjupningsuppgift som handlar om teknikhistoria, viktiga uppfinningar samt om kvinnors roll i teknikutvecklingen.

Uppgiften utgår från följande frågor:

1. Skriv om tre uppfinningar som du tycker är betydande för teknikhistorien. Förklara varför du tycker att de har haft en stor inverkan för utvecklingen.
2. Vilken betydelse har teknikensutveckling haft för dagens samhälle? Om en stor uppfinning som ångloket inte hade funnits vad tror ni skulle hända då?
3. På vilket sätt har kvinnor tagit plats i teknikhistorien? Finns det några exempel ifrån texten eller något du själv reflekterat över?
4. Hur skulle teknikutvecklingen sett ut om kvinnor tagit mer plats i teknikutveckling? Skulle det se annorlunda ut och skulle det finnas sociala skillnader?

Innehåll

- Det mekaniska uret
- Ångmaskinen
- Glödlampan
- Teknikhistoria

Utdrag

Det mekaniska uret

Det första mekaniska uret är precis som många andra äldre uppfinningar svår att bestämma vem och var som gjorde den första och ”uppfann” det. Till exempel är en stor grupp människor helt övertygade om att de stora astronomiska uren som byggdes i Kina under början av 1000 – talet borde räknas som dom första mekaniska uren. Dessa ur må vara stora tekniska konstauktioner men dom bygger på vattenurets teknik, det vill säga att man använde flödande vatten för att mäta tiden.
Det uret som jag räknar som det första är det som Richard Wallingford konstruerade år 1336. Jag tycker att det mekaniska uret är en väldigt viktig...
---
Teknikhistoria

Allt som gör vår vardag enklare är uppfinningar gjorda för att lösa tekniska problem och utan dom skulle vi bokstavligt talat inte ha någonting. Man brukar säga att pilbågen är den första tekniska uppfinningen, vilket är sant men om man går ännu djupare så är tillexempel spjutet också en teknisk lösning, dock en väldigt enkel sådan, och om man skulle gå så långt tillbaka så att vi inte hade en enda teknisk lösning så skulle vi vara samlare och sova under bar himmel utan eld. Man kan tänka på vad som skulle hända om vi bara skulle ta bort en av våra allra största uppfinningar genom tiderna, till exempel ångloket. Om inte ångloket blivit uppfunnit skulle urbaniseringen aldrig skett och vi skulle levt som bönder på landsbygden. Eftersom så många skulle jobbat på gården i stället för att bli uppfinnare hade utvecklingen gått extremt mycket långsammare framåt och vi skulle garanterat inte ha samma avancerade samhälle som vi har idag. Vi hade förmodligen levt i ett mer avancerat bondesamhälle.

I den äldre teknikhistorien har kvinnan tagit ytterst lite plats, detta är jättedåligt för män och kvinnor tänker på olika sätt och jag tror att om kvinnan hade haft samma möjligheter att bli forskare på 1800 – talet som de har nu skulle forskningen ha gått mycket fortare framåt och kanske i andra smartare riktningar. Jag tror att anledningen till att kvinnor inte har tagit så mycket plats i historien beror på flera saker. Först och främst så såg man på... Köp tillgång för att läsa mer

Teknikhistoria | Kvinnor i tekniken | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra med information om kvinnliga uppfinnare
 • 2017-10-28
  Skriven av Lärare Universitetet och Högskolan
  Uppsats är super bra