Teknikrapport: Hydrauliksystem - Teknik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Teknik
 • B
 • 4
 • 855
 • PDF

Teknikrapport: Hydrauliksystem - Teknik

En teknikrapport från årskurs 9 vars syfte är att undersöka hydrauliksystem med fokus på dess funktion, effektivitet, mekanismer samt användningsområden. Innehåller även illustrationer.

Lärarens kommentar

Mycket bra

Elevens kommentar

Ett enklare språk

Utdrag

Roboten har ett hydrauliksystem där vatten utnyttjas för att sätta de tre delarna i rörelse. Vattnet fungerar som en trycksatt vätska som styr själva mekanismen.

Under arbetsgången konstaterade jag även att effekten beror på vätskans tryck (N/m^2). Jag provade först 'hydraulik' med luft, det visade sig vara väldigt ineffektivt. Med vatten blev det så klart bättre. Utifrån det kunde man dra slutsatsen att effektiviteten beror på mediets tryck eller densitet (Det borde i alla fall vara så). Eftersom en vätskas viskositet avgör hydraulikens effektivitet skulle en vätska med högre densitet fungera bättre. Men frågan är hur bättre? Jag kan tänka mig hur effektiviteten skulle se ut med en vätska med högre viskositet och därmed större tryck. Effektiviteten är att trycket som överförs kommer både bli snabbare och ha större inverkan av kraft. Med snabbare menas att vätskan kommer strömma snabbare (m^3/sekund). Det kulle göra robotens rörliga funktioner mycket snabbare och med största sannolikhet större kraft, eftersom trycket skulle vara högre... Köp tillgång för att läsa mer

Teknikrapport: Hydrauliksystem - Teknik

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivit samt visat, man lärde sig hur hydraulik fungerar.