Teknisk analys av bro | Konstruktion | Stål

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Konstruktion 1
  • C
  • 8
  • 702
  • PDF

Teknisk analys av bro | Konstruktion | Stål

En teknisk analys som testar hur en tänkt bro över Fyrisån i Uppsala bör konstrueras. En dålig modell används för att belysa problem i konstruktionen och ge förslag på förbättringar. Eleven använt ett cad-program för sina modeller och uträkningar. Analysen innehåller matematiska ekvationer, diagram och tabeller.

Innehåll

Sammanfattning
Syfte
Teori och ingångsvärden
Resultat
Diskussion
Slutsats

Utdrag

Sammanfattning
Det du kan ta del av i min rapport är beräkningar av maxnedböjning och maxspänning av en dålig konstruerad bro med hjälp av en formel och tabellsamling för att räkna för hand och för att sedan jämföra med resultaten som man fått av frame generator och frame analysis i cad programmet. För att sedan dra en slutsats om bron kommer att hålla i verkligheten. De viktigaste resultaten är från min handberäkning som är Max böjspänning: 238 N/mm2 och största nedböjningen: 407,2569m. Jag drog slutsatsen att den är för tung om jag skulle rekommendera att använda lättare balkar för att bron ska hålla och inte överstiga de tillåtna värdena.

Diskussion

Det fanns stora skillnader mellan handberäkningarna och cad simuleringen.
För om man kollar på den maximala nedböjningen i handräkningen som är 407,2569mm (se handberäkning F i bilagor) och kollar på simuleringsberäkningen som är 389,6 mm (se bild 2 under resultat). Så kan man se att resultaten inte alls är lika där emot är maxspänning resultaten ganska lika för hand beräkning 238 N/mm2 se (E2 i bilagor), för cad simulering 238,8 MPa (se bild 3 i resultat).
Att svaren är så olika i maxnedböjning kan bero på att när man räknar för hand så kan man lätt avrunda under räkningens gång det kan leda till att svaren är så olika och man kan ha använt sig av andra typer av värden gentemot vad simulering programmet gör som t.ex. gravitationsvärdet... Köp tillgång för att läsa mer

Teknisk analys av bro | Konstruktion | Stål

[0]
Inga användarrecensioner än.