Teknisk analys av bro | Konstruktion | Stål

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Konstruktion 1
  • C
  • 8
  • 689
  • PDF

Teknisk analys av bro | Konstruktion | Stål

En teknisk analys som testar hur en tänkt bro över Fyrisån i Uppsala bör konstrueras. En dålig modell används för att belysa problem i konstruktionen och ge förslag på förbättringar. Eleven använt ett cad-program för sina modeller och uträkningar. Analysen innehåller matematiska ekvationer, diagram och tabeller.

Innehåll

Sammanfattning
Syfte
Teori och ingångsvärden
Resultat
Diskussion
Slutsats

Utdrag

Diskussion

Det fanns stora skillnader mellan handberäkningarna och cad simuleringen.
För om man kollar på den maximala nedböjningen i handräkningen som är 407,2569mm (se handberäkning F i bilagor) och kollar på simuleringsberäkningen som är 389,6 mm (se bild 2 under resultat). Så kan man se att resultaten inte alls är lika där emot är maxspänning resultaten ganska lika för hand beräkning 238 N/mm2 se (E2 i bilagor), för cad simulering 238,8 MPa (se bild 3 i resultat).
Att svaren är så olika i maxnedböjning kan bero på att när man räknar för hand så kan man lätt avrunda under räkningens gång det kan leda till att svaren är så olika och man kan ha använt sig av andra typer av värden gentemot vad simulering programmet gör som t.ex. gravitationsvärdet... Köp tillgång för att läsa mer

Teknisk analys av bro | Konstruktion | Stål

[0]
Inga användarrecensioner än.