Teknologi mot stress | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Teknologi mot stress | Rapport

En rapport som undersöker hur teknik skal användas på rätt sätt för att undvika stress.

Syfte
Mitt syfte med denna rapport är att jag vill undersöka hur vi måste kunna hantera teknik på rätt sätt för att kunna undvika stressen i vårt liv.

Utdrag

Inledning
I nu tiden betyder teknologi väldigt mycket för människor, eftersom teknologi har utvecklats från att ha varit ett hjälpmedel för att kommunicera med andra till det blivit en stor del av samhället. Men vad är kommunikation? Och hur påverkar teknologin vårt sociala liv? Innebär det att människor är mer isolerade idag? Och hur har tekniken förändrat oss? Är den positiv eller negativ?
Så jag ska skriva en rapport om detta och försöka ge svar på dessa frågor samt visar vilka relevanta fakta som jag använder i min undersökning.


Avhandling
Kommunikation betyder att kontakta med andra på olika sätt. Det delas in i två delar, en del är direkt och andra är indirekt. Direktkommunikation betyder att kontakt med andra ansikte mot ansikte, men indirektkommunikation betyder att hålla kontakt med andra som vi inte kan träffa. Det är ofta genom teknik. Så det är självklart att vi lever i teknik och teknologins tid. (Florén, 2014)
Förfataren Jonathan Safran Foer skriver i sin essä ”Att besegra ensamheten” (Svenska Dagbladet 21.6.2013) att modern teknik och sociala medier har gjort människor mindre ... Köp tillgång för att läsa mer

Teknologi mot stress | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.