Teori och Begrepp | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 4
  • 698
  • PDF

Rapport: Teori och Begrepp | Exempel | Gymnasiearbete

TEORI och BEGREPP: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

De exempel på teori och begrepp som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på teori och begrepp för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skriver gymnasiearbetet, kan du med fördel läsa guiden (som innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: TEORI - ”Finansiella instrument”

Exempel på teori för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet.

Texten kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: BEGREPP - ”Svensk språklag”

Exempel på definition av begrepp för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Texten kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

Finansiella instrument | Teori | Exempel | Gymnasiearbete
Svensk språklag | Begrepp | Exempel | Gymnasiearbete

Utdrag

Finansiella instrument: Matematisk analys
Teori

2.0 Teori
Finansiella instrument kallas även för derivat som betyder härledning. Instrumenten kallas ofta derivat just för att de är härledningar från underliggande tillgångar som aktier t.ex. Finansiella instrument effektiviserar den ekonomiska marknaden och samhällsekonomin. De finansiella instrumenten uppkommer genom matematiska formler, beräknade för att nå ett gynnsamt ekonomiskt tillstånd i samhället . Utifrån olika ekonomiska orsaker skapas olika finansiella formler, vissa fungerar bra i praktiken och andra inte. Ett tydligt exempel på finansiella instrument som misslyckats i sin tillämpning på samhällsmarknaden är de instrument som användes vid bostadskatastrofen i USA 2008 och som gav upphov till en omfattande ekonomisk kris. Ett grundläggande finansiellt instrument som används i stor utsträckning över hela den västerländska världen idag är optioner.

2.1 Optioner
En köpoption är ett kontrakt som säger att köparen har rättigheten men inte skyldigheten till att köpa en viss underliggande tillgång till senast ett lösendatum. På samma vis ger en säljoption säljaren rättigheten... Köp tillgång för att läsa mer

Teori och Begrepp | Exempel | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.