Teorier om barns lek | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 4
  • 1745
  • PDF

Teorier om barns lek | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven undersöker teorier om hur barns lek har betydelse för deras utveckling.

Innehåll

Lev Vygotskij:
Erik Homburger Eriksson:
Förskollärarens roll:
Fördjupad VFU-uppgift:
Litteraturförteckning

Utdrag

Lev Vygotskij:
Under den kognitiva och utvecklingspsykologiska traditionen lyfter Lev Vygotskij (1896–1934) att leken är källan till utveckling. Vygotskij lägger vikten vid leken som en social process. Vygotskij hävdar att alla lekar har regler och att de alltid eller på ett eller annat sätt visualiserar livssituationer. Barnens fantasi och önskningar styr leken vilket avgör vad saker betyder, ett objekt kan variera, tack vare deras tänkande. Efter egna behov och intressen omvandlar barn sina valda lekar. Han menar även att barn klarar av mer regler i sin lek än i det dagliga livet, det är lekarna som styr barnens utveckling och som är den stora källan till att komma framåt i livet. Ju mer de har upplevt i sitt liv desto mer erfarenheter har de inom sig som de i sin tur kan utgå från när de förenar verkligheten till fantasilekar. Vygotskij beskriver hur barn återger redan upplevda händelser eller handlingsmönster vilket kan liknas med barnens upprepande lekar för att bearbeta det som sker i sin omvärld för att fördjupa sin uppfattning (Welèn, 2009).

Erik Homburger Eriksson:
Under den psykoanalytiska traditionen menar Eriksson att leken följs i stadier. Det finns tre olika stadier autosfären (0 – 1,5 år), mikrosfären (1,5 – 3 år) samt makrosfären (3 – 6 år). Under makrosfären uppstår det oftast rollekar och de lär sig att inte behandla andra barn som föremål utan man måste kunna ha ett samspel under leken. De hämtar innehållet till leken från tidigare upplevelser som de utformat genom livet. Han påstår även att genom att leka kollektivt utvecklas de sociala samspelet, och att lek är en stor roll för även språket och fantasin. Han menar även att under de tre stadierna grundläggs barnets identitet och att inlärning sker tillsammans med varandra under lek. Han menar även att lek är något som läker sår, barn leker bort sina problem medans vuxna pratar av sig (Welèn, 2009).

Jämförelse:
I det kognitiva och utvecklingspsykologiska perspektivet med Vygotskij står samspel och kommunikation i fokus. Grunden för lek är barns fantasi och tidigare
upplevelser, genom det lär barn sig om det sociala livet. Vygotskij pratar även om att man återger tidigare upplevda händelser för att sedan bearbeta ..... Köp tillgång för att läsa mer

Teorier om barns lek | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.