Teparty-rörelsen samt Abraham Lincoln | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 8
  • 3155
  • PDF

Teparty-rörelsen samt Abraham Lincoln | Analys

En analys om teparty-rörelsen samt om Abraham Lincoln och Gettysburgtalet. Eleven ger information men också analyser om hur man har använt sig av historien till sin fördel, bland annat för att ena folket eller manipulera det.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

En rak höger
Abraham Lincoln, Gettysburgtalet
Rörelsens påverkan på amerikanska politiken

Utdrag

Teparty-rörelsen vill påminna regeringen vad deras förfäder gjorde för landet och vad förenta staterna står för. USA skall vara möjligheternas land, medborgarna skall ha personligt ansvar och frihet. De vill ha lägre skatter och mindre statsmakt och återskapa landet deras förfäder skapade. De har skapat stora debatter och haft stort inflytande på USA:s politiska utveckling.

Jag valde punkt ett på grund av att teparty-rörelsen vill debattera och offentliggöra statens handlingar och påverka landet. De brukar politisk-pedagogiskt historiebruk, alltså, jämför historiska händelser med nutid. De tar upp Boston Tea Party och jämför det som pågår i landet nu med det som pågick då. De påstår att de har samma grogrund, mål, tillvägagångssätt och utfall, samtidigt politiserar de historien. Dess brukare är intellektuella och politiska profiler, såsom Sarah Palin, Ron Paul och så vidare. De beskyller dessutom kommunisterna och kallar Obama en fascist.

Punkt två passar också på grund av att de försöker återskapa historien, göra uppror, förändra och påverka landet. Ideologiskt historiebruk, vilket betyder att det dåliga på en ideologi, i detta fall så skyller de på kommunisterna. Anser det staten gör är kommunistiskt och det är ingenting landet bör stå för. De ska bekämpa kommunism och inte stödja det. Dess brukare är intellektuella profiler och politiska grupper (teparty-rörelsen) och dess funktion är att legitimera och rationalisera, alltså, styrka sin behörighet och effektivisera.

Det kan både vara punkt ett och punkt två, nästintill omöjligt att bestämma sig exakt vilket är rätt. Jag valde dessa punkter eftersom de passade bäst och jag har skrivit mina anledningar och argument ovan. Utöver det ytliga identifieringen samt analysen kommer jag att göra en djupgående analys och identifiering av historieanvändningen.

Teparty-rörelsen har skakat om USA på ett väldigt dramatiskt sätt, de har stort inflytande på USA:s politiska utveckling, skapat tusentals debatter och blivit en maktfaktor. Det finns tre anledningar till varför rörelsen uppstod. Missnöje över staten och skatt, precis som deras förfäder 1773. De anser att staten använder skattebetalarnas pengar till oviktiga saker och lånar alldeles för mycket pengar. Ekonomin kraschade och flera miljoner arbetare förlorade sina arbeten och blev av med sina hem. USA hamnade i en ekonomisk depression, precis som 1930-talets ekonomiska depression. Andra anledningar var att Barack Obama tillträde presidentposten och den tredje var ekonomiska stimulanspaketet. Det innebär att kongressen försökte ta ut sig ur recessionen, genom att anta stimulanspaketet på 800 miljarder. Pengarna skulle gå till broar, vägar och skattelättnader och pengarna skulle vara lånade, eftersom den federala budgeten inte räckte till.

De anser det staten sysslar med är odemokratiskt och kommunistiskt. Det sjunger Lloyd Marcus om i låten låten han har skrivit, ”Herr president, ditt stimulanspaket är socialistisk komplott för att döda den amerikanska drömmen. Du vill ta från dem som har lyckats och ge till dem som inte vill resa sig upp ur fåtöljen”, (Sida tre) någon sorts existentiell bruk av historien. De skapar gemenskap och förstärker kollektivet. De använder historien precis som judar använder förintelsen eller armenier som använder det armeniska folkmordet för att ena folket och skapa gemenskap. Det är svårt att sätta fingret på just vilket historiebruk de använder. Den har många sidor, någon sorts soppa som de har kokat ihop genom att använda olika ingredienser. De vet vad som krävs för att bilda gemenskap och vad som berör hjärtat mest. De konservativa vill gärna behålla gamla traditioner och gynna dem, de är stolta över vad landet har åstadkommit och vill gärna ta upp det hela tiden. Demokratin i USA är någonting amerikaner är extra stolta över och vill de gärna snacka om och ta upp. När någonting hotar eller någonting... Köp tillgång för att läsa mer

Teparty-rörelsen samt Abraham Lincoln | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Teparty-rörelsen samt Abraham Lincoln | Analys.