Termisk sönderdelning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Kemi 1
  • B
  • 5
  • 1499
  • PDF

Termisk sönderdelning | Labbrapport

En labbrapport som handlar om termisk sönderdelning. Laborationen syftar till att ta reda på vad som händer vid upphettningen av ämnet natriumvätekarbonat.

Innehåll

Termisk Sönderdelning

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Material –
Spisplatta
Våg
Bägare (250ml)
Natriumvätekarbonat – NaHCO3 (s) (10 gram)
Grytlapp (2 st)
Papper
Penna

Metod –
10 gram natriumvätekarbonat vägdes upp och hälldes i den förvägda bägaren. Spisfläkten sattes på och plattan värmdes till medeltemperatur varpå bägaren sattes på plattan. Efter 5 minuter användes grytlapparna för att överföra bägaren till vågen. Bägaren vägdes och massan dokumnerades. Bägaren flyttades sedan tillbaka till plattan i 2 minuter för att sedan vägas igen. Massan antecknades och var samma som vid tidigare mätning. Experimentet kunde därför avslutas. Plattan stängdes av. Vårt avfall hälldes i en speciell behållare. Redskapen fick kyla av och rengjordes sedan grundligt... Köp tillgång för att läsa mer

Termisk sönderdelning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.