Termofysik | Specifik värmekapacitet | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • C
  • 5
  • 872
  • PDF

Termofysik | Specifik värmekapacitet | Labbrapport | Fysik

En labbrapport i Fysik 1 (termofysik), vars syfte är att fastställa värmekapaciteten för två okända metaller så att en materialbestämmelse ska kunna stärkas.

Lärarens kommentar

"C"

Elevens kommentar

Lägg till ditt namn, din lärares namn och gymnasieskolas namn i rapporten.

Innehåll

- Sammanfattning
- Introduktion
- Teori
- Genomförande
- Resultat
- Analys/Felkällor
- Slutsats

Källa: Ergo Fysik 1

Utdrag

"Genomförande:

Följande utrustning användes under laborationen:
- Garntråd
- Mätglas
- Termometer
- Termos
- Två okända metaller
- Vattenkokare
- Våg

OBS: Kranvatten användes i genomförandet av laborationen!

Vikten för de två metallerna vägdes på vågen men vikten för vattnet bestämdes genom att först väga 100 ml kranvatten och sedan tillföra ytterligare 500 ml så att det nu finns 600 ml vatten i termosen. Vattnets vikt antas vara sex gånger så stort som vattnet vägde vid 100 ml.) Anledningen till att vattnet fick vägas på detta sätt är för att vågens max tillåtna vikt är 500 g, vilket gör det omöjligt för vågen att klara av 600 ml (vilket motsvarar 600 g).

Vattenkokaren fylls med mycket kranvatten så att inte metallbitarna inte nuddar något i vattenkokaren.
Begynnelsetemperaturen för vattnet T_v i termosen mättes med termometer då det låg i termosen strax före att metallen skulle ner i termosen. Begynnelsetemperaturen för metallen T_m antas vara lika stor som det kokande vattnet efter att metallen (hängandes på garntråden) legat där ett tag medan vattnet ständigt kokade. Temperaturen mättes alltså på det kokande vattnet i termosen med termometern.

Efter att metallen har flyttats från vattenkokaren och lagts ner i termosen tillsammans med kranvattnet så mättes vattnet i termosen, samtidigt som man ständigt rörde om termometern i vattnet tills att kranvattnet slutat stiga. Maxtemperaturen av denna process antas vara vattnets och metallens sluttemperatur (t_vm).

OBS: Processen upprepades för metall # 2."... Köp tillgång för att läsa mer

Termofysik | Specifik värmekapacitet | Labbrapport | Fysik

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-03-26
    det var bra labb. labben kunde var mer avancerad.