Termokemi: Entalpiförändringar - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Kemi A
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 589
  • PDF

Fördjupningsarbete: Termokemi: Entalpiförändringar - Kemi

En kortare fördjupningsuppgift i termokemi som undersöker förbränning av metan, etan, propan, butan och oktan. Innehåller både formler, tabeller och illustraterande bilder.

Lärarens kommentar

Hon tyckte att den var bra med bröa förklaringar och bilder

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Förbränning av Metan
CH4 + 2O2 --> Co2 + 2H2O

Energi per mol bildad koldioxid.
Det bildas 1 mol Co2 per mol metan. DVS 818/1 kJ per mol Co2 = 818 kJ
En mol metan ger förbränning 818 kJ per mol bildad Co2

Av en beräkning hur mycket energi vi får per mol bildad koldioxid vid förbränning av metan jämfört med oktan: 818-643 = 175 kJ 175/643 = 27 %

---

Energi per mol bildad koldioxid.
Det bildas 4 mol Co2 per mol etan. DVS 2872/4 kJ per mol Co2 = 718 kJ
En mol etan ger förbränning 718 kJ per mol bildad Co2
Av en beräkning hur mycket energi vi får per mol bildad koldioxid vid förbränning av ...

---

Energi per mol bildad koldioxid.
Det bildas 3 mol Co2 per mol propan. DVS 2054/3 kJ per mol Co2 = 685 kJ
En mol propan ger förbränning 685 kJ per mol bildad Co2
Av en beräkning hur mycket energi vi får per mol bildad... Köp tillgång för att läsa mer

Termokemi: Entalpiförändringar - Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Termokemi: Entalpiförändringar - Kemi.